کار ویژه های بسج

کارویژه های بسج

بدون تردید مهمترین پایگاه و اتکاء کشور در پیشبرد اهداف و آرمان بلند انقلاب اسلامی در استقرار امنیت پایدار و توسعه سرمایه اجتماعی بسیج بوده و خواهد بود . با نظر کلی و باز خوانی تهدیدات فراروی انقلاب در سالهای اخیر به تهدیدات سخت افزاری و نرم افزاری برخورد می کنیم . با توجه به قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تهدیدات نوع اول شاید جنبه کاربردی نداشته باشد و برای عدم غافلگیری باید با هوشیاری و آمادگی رزمی تدابیر لازم اتخاذ گردد . ولی سرمایه گذاری دشمن بر روی جریانی موسوم به تهدیدات نرم و انقلاب فرهنگی و فضای رسانه ای است که با به کار گیری عناصر داخلی و نفوذ به بدنه حاکمیت پروژه هایی تحت عنوان انقلابهای مخملی برای تاثیر گذاشتن بر افکار عمومی و سست نمودن اراده مردم جهت تغییرات در نظام سیاسی کشور از درون وبا ناتوان و ناکارآمد جلوه دادن حکومت دینی به اهداف خود که استحاله و کودتای نرم منجر به براندازی نظام برسند . تمام این اقدامات در راستای از بین بردن سرمایه اجتماعی (وحدت و انسجام بین مردم و حکومت ) است . در این بین بسیج با در اختیار داشتن قدرت نرم و مردمی بودن با این جریانات به مقابله برخاسته و موجبات اتحاد و انسجام درونی ، اعتماد مردم به حکومت و تسهیل روابط اجتماعی را مهیا ساخته است . نقش بسیج در این زمینه ها همان خلق سرمایه اجتماعی است . قدرت نرمی که بسیج به آن مجهز است چگونه با تولید سرمایه اجتماعی در جامعه تضمین کننده اتحاد و انسجام درونی در مقابله با هر گونه بحران آفرینی است ؟لذا در یک چشم انداز کلی و به علت ویژگی بسیج (نیروی مردمی و برخاستن از بطن جامعه ) و گسترش فعالیت در تمامی سطوح و ابعاد در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی گام برداشته است .

1 - بعد سیاسی

تاثیر بسیج در بعد سیاسی سرمایه اجتماعی و با نهادینه کردن این تفکر ، که منظور از نظام سیاسی نوع حکومت و روابط داخلی و خارجی طبعا نظامی مورد حمایت مردم است که پیوندی عمیق بین مردم و دولت وجود داشته باشد و دارای منافع و اهداف مشترک باشند ، چنین نظامی از پشتوانه عظیمی برخوردار خواهد بود و در صورت هجوم و تعرض به سرزمین ، منافع ، فرهنگ هجوم به مردم آن کشور تلقی گردیده و آن مردم برای مقابله و دفع خطر یکپارچه بپا خواهند خواست  و همین تفکر در زمان بروز هر گونه بحران و ... در کشور در افکار عمومی نمود پیدا می کند . و در بعد سیاسی هر حکومتی که از نظر سیاسی پایه های قوی مردمی داشته باشد با دوام و با ثبات تر است و مهمترین عامل در ثبات سیاسی حکومت ، بعد مردمی بودن و استقرار بر پایه مردم سالاری دینی و مشارکت دادن مردم به سرنوشت خود و کشور و شریک شدن و احساس نزدیکی کردن مردم با مسئولان در جامعه است که این همان کارکردهای سرمایه اجتماعی است . بسیج فراگیرترین نهاد مردمی است و بستر مشارکت های مردمی و ارگان دولت و حکومت است مردمی بودن حکومت نه فقط به اراء مردم است ، بلکه شریک کردن مردم در اجرای صحنه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است و این هنری است که توسط بسیج با ظرفیت هایی که در جامعه دارد امکان پذیر است . جهت آشکار شدن نقش بسیج در ایجاد سرمایه اجتماعی در مقابل استراتژی تشدید مهار و تغییر از درون با عنوان تهدید نرم و ایستادگی بسیج در مقابل کانون های بحران (اصلاحات امریکایی ،جامعه مدنی و...) تحت عنوان قدرت نرم و نقشه بازدارندگی فعال بسیج لازم است به برخی از پروژه ها و برنامه های شکل گرفته در جامعه در چند سال اخیر از قبیل حذف دین از عرصه حیات سیاسی و اجتماعی کشور، اباحه گری ، برکناری روحانیت از مصادر امور کشور و حذف نهاد روحانیت شیعه ، تهدید و حذف ولایت فقه و رهبری ، تغییر قانون اساسی ، توقف اجرای احکام اسلامی ، حذف نهاد های پاسدار حاکمیت دینی ، الحاق به فرهنگ جهانی (فرهنگ غرب ) ، بحران افرینی در حادثه 18تیر ، می توان اشاره گردد .

حضور بسیج در تمامی صحنه ها باعث جلو گیری از توطئه های داخلی خواهد شد و با آگاهی های سیاسی از طریق بسیج مانع فریب خوردن افکار عمومی شده و به نقش آفرینی در بعد سیاسی سرمایه اجتماعی پرداخته است.بسیج به عنوان بازوی ولایت و پشتیبان رهبری عبور از تمامی بحران های ناممکن در دوران سیاه گذشته را ، ممکن ساخته و از طریق بصیرت و آگاهی که دارد بینش و بصیرت صحیح به جامعه تزریق کرده و موجب شکست دشمنان و استقرار امنیت در حامعه گشته تا شرایط مساعد سیاسی در جامعه حاکم گردد لذا وظیفه بسیج در این عرصه واقعا مهم و حیاتی است . بسیج با ایجاد سرمایه اجتماعی از طریق طرح های یاد شده در بسیج (در واقع بطن جامعه آگاهی پیدا کرد ) نقش به سزایی در ارتباط و انسجام درونی داشته و پاسخ محکمی به سردمداران استکبار و ایادی داخلی آنها داده است . اقتدار بسیج در قالب قدرت نرم افزاری در مقابله با هر گونه بحران ها لبیک به رهبر انقلاب و آرمانهای امام راحل بوده است (احساس تکلیف در تمامی صحنه های و حضور در تمامی میادین ) و فراهم نمودن زمینه ارتباط و پیوندها مبتنی بر ارزشها و هنجارها و شرکت آگاهانه مردم در مشارکتهای سیاسی ، مذهبی لذا تحقق این عوامل در جامعه همان خلق سرمایه اجتماعی است که توسط بسیج در عرصه سیاسی محقق گردیده است .

2-بعد اجتماعی

در این قسمت مسائل مربوط به هنجارهای اجتماعی ، ارزشهای دینی ، آداب و رسوم و روابط اجتماعی هر ملتی با آن جامعه جدا نیست .زیرا هر ملتی در هر جامعه ای برای خود یک نظام ارزشی در راستای تامین منافع اجتماعی دارد و در صورت بروز خطر و بحران از مردم استمداد کند مردم بدون فوت وقت نسبت به حل مشکلات و رفع بحران پاسخگو است و این از خصلت مردمی بودن بسیج است که مردم را شریک مشکلات اعضاء جامعه نماید و تحمل سختیها را افزایش دهد و این احساس مسئولیت در قبال جامعه همان سرمایه اجتماعی است .

به اختصار برخی از فعالیت بسیج در راستای تحقق سرمایه اجتماعی در بعد اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد .

2-1. اردوهای هجرت

در راستای ضرورت اجرایی تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری در خصوص عرصه های سازندگی ، مردم و خدمات رسانی بویژه کمک به محرومین و... سازمان بسیج سازندگی طرح جامع اردوهای هجرت  اجرا نمود . اهداف طرح در زمینه غنی سازی اوقات فراغت جوانان در عرصه های سازندگی ، مردم یاری ، عمق بخشیدن به فرهنگ و تفکر سازندگی ، تلاش و کمک به دولت جهت کاهش هزینه ها برای توسعه و رفع محرومیت ، گسترش فرهنگ کار جمعی و انسجام درونی ، ایجاد تعلق خاطر بیشتر مردم به نظام و حفاظت از دست آوردهای انقلاب (ایجاد سرمایه اجتماعی ) و نهایتا ایجاد شان و منزلت اجتماعی و مقبولیت در بین مردم و جامعه و ایجاد زمینه جذب مردم وسازماندهی نیروهای مردمی و به کار گیری در عرصه های سازندگی ، امداد رسانی ، محرومیت زدایی ، تعامل با سازمان های دولتی و غیر دولتی و فعالیتهای تیمی از جمله چشم انداز و رسالت بسیج سازندگی جهت عملیاتی کردن اردوهای هجرت می باشد .

2-2 . امداد و نجات

از جمله ماموریت های دیگر بسیج امداد و نجات و کمک و نجات مصدومین ناشی از حوادث غیر مترقبه در کشور است که به آن دفاع  غیر عامل گفته می شود. وظایف بسیج در بحرانها و حوادث طبیعی و غیر طبیعی در حالت کلی به دو اصل آموزش و پشتیبانی استوار است . در اصل اول آگاهی های لازم به بسیجیان داده می شود . در اصل دوم به پشتیبانی حضور در ساعات اولیه بحران ، برپایی پاسگاه جهت برقراری امنیت در مناطق بحران خیز و جلوگیری از سوء استفاده افراد فرصت طلب ، تهیه و توزیع احتیاجات اولیه ، اسکان موقت ، پاکسازی صحنه عملیات ، همکاری با سازمان های دولتی و غیر دولتی و در اختیار گذاشتن امکانات و نیروی انسانی به سازمان های مربوط بخصوص هلال احمر و... را می توان نام برد . بسیج در راستای تحقق سرمایه اجتماعی نقش انکار ناپذیری در کمک رسانی و آرام سازی داشته و از طریق مشاوره های روانی و اقدامات فرهنگی شرایط لازم را برای بازماندگان و مصدومان فراهم نموده است . لذا علاوه بر تشکیل کمیته های بحران در نقاط مختلف کشور و مشخص شدن معین هر استان ، در سه سطح محلی ، منطقه ای ، و فرا منطقه ای آمادگی و شرایط مقابله جهت هر گونه بحران های احتمالی ناشی از حوادث غیر مترقبه را دارد . و همانطور که در سیستم نظامی دفاع موزائیکی مطرح است در پدافند غیر عامل و در جهت کمک به مردم در صورت بروز هر گونه حوادث بسیج به صورت موزائیکی سازماندهی شده و هر پایگاه معین پایگاه دیگر و هر حوزه معین حوزه دیگر و به صورت سلسله وار کل استان و کشور را پوشش می دهند . در صورت بی توجهی و عدم رفع مشکلات و نداشتن حس مسئولیت پذیری تهدیدات را افزایش داده و زمینه حضور و فرصت طلبی دشمنان داخلی و خارجی را افزایش می دهدو دلسردی و ایجاد نارضایتعی در بین مردم را به دنبال خواهد داشت .

حضور بسیج در فعالیت اجتماعی در راستای کمک به تقویت بنیه نظام اسلامی بوده و توجه به مسائل و مشکلات جامعه در بحران ها و حوادث و حل مشکل جزء اهداف همکاری بسیج بوده و با فراهم نمودن جو صمیمی و نوعدوستی و همبستگی در جامعه تهدیدات را تبدیل به فرصت نموده و شرایط داخل کشور را جهت اتحاد و انسجام بیشتر هموار نموده است . و نقش بسیج در اجرا و عمل به طرح ها و مدیریت بر بحرانها همان سرمایه اجتماعی است .

2-3 . بعد فرهنگی

ناکامی دشمن در مقابله مستقیم در براندازی آشکار در ابعاد مختلف روی به تهاجم فرهنگی آورده اند و ساز و کار دشمن در این راستا بر اساس تهدیدات نرم بوده و برآیند دشمن از این حربه سرنگونی نظام حاکم با بی هویت نمودن جوانان و کشاندن آنها به سوی ابتذال و برهنگی است . مقام معظم رهبری این حرکت خزنده دشمن در داخل کشور رابا عنوان شبیخون فرهنگی مطرح و به مسئولین کشور هشدار داده بودندو اخیرا مقام معظم رهبری مشکل فرهنگی را در جامعه از طرف توطئه دشمن با عنوان ناتوی فرهنگی مطرح نمودند زیرا ناتوی فرهنگی با ظرافت و دقت به دنبال بدست آوردن مصادر فرهنگی و رسانه ای کشور است. لذا شکستن انحصار خبری و رسانه ای با پدیده  ناتوی فرهنگی می تواند از کارکرد بسیج و بسیجی باشد . در بعد فرهنگی تفکر بسیجی تجسم اسلام ناب محمدی است ومقابله با تهاجم فرهنگی باعث تحکیم انسجام و وحدت مردم می شود . در قضیه فرهنگی به دلیل اینکه دشمن سازماندهی وارد عمل شده است باید با تشکل بسیجی توطئه ها را خنثی نمود . دشمن از امکانات و بودجه های کلانی که به صورت رسمی برای براندازی خاموش جمهوری اسلامی در کنگره امریکا تصویب و اعلام می شود  صرف نفوذ در رسانه ها و جراید ، قاچاق کالا های مبتذل ، رواج مشروبات ، پارتی های شبانه و... از جمله اقدامات عملی دشمن در ترویج بی بند باری و فساد در جامعه بوده و اراده جوانان جهت تحصیل ، کارهای علمی و پژوهشی و... به هرز می رود . این خواست دشمن در تهدیدات نرم در بعد فرهنگی در جامعه می شود  .

ابزار تهاجم فرهنگی در این عرصه سینما و تئاتر ، موسیقی ، رادیو و تلویزیون ، نشریات ، کتاب , ویدئو، ماهواره ، اینترنت و سایر محصولات که قادر به حمل پیام باشند در راستای اهداف تهاجم فرهنگی برای از بین بردن بنیان های فرهنگی جامعه به منظور دست یابی به اهداف سیاسی ، ایجاد فاصله بین فرهنگ دینی و فرهنگ ملی و ایجاد گسست اعتقادی میان نسل های انقلاب می تواند باشد.

بسیج با تنویر افکار عمومی عملا با توطئه ها برخورد می نماید . بسیج در جهاد فرهنگی از نهی و از منکر جهت اصلاح جامعه از طریق لسانی تا برخورد با افراد مخالف و منحرف در این عرصه می ایستد زیرا بی تفاوتی و سکوت را زمینه بروز تهدیدات نرم و شکل گیری ناتوی فرهنگی در جامعه می داند . بسیج با مجهز بودن به قدرت نرم در این عرصه ها در پی خلق هنجار و ارزشهای اسلامی در جامعه می باشد .

نکته قابل توجه در رابطه با تهاجم فرهنگی این است تهاجم فرهنگی صرفا ابتذال و ترویج فرهنگ غرب نیست بلکه کم کاری ، سهل انگاری، بی توجه به زمان ، حیف ومیل بیت المال ، عدم پاسخگویی به مردم در کار وجامعه و بی توجه به خواست و نظر مردم تماما نوعی تهاجم فرهنگی است . بسیج با اقدامات و اجرای طرح های گوناگون نقش مهمی در ارتقاء ارزشها و هنجار در جامعه داشته و زمینه پیشرفت بیشتر فرهنگ اسلامی را مهیا نموده است .

2-4 . بعد امنیتی

از اول شکل گیری نظام مقدس اسلامی همواره دشمن در شکلهای گوناگون به خصوص طرح و اجرای ترور ، کودتا، نا امنی در جامعه در قالب غائله ها در شرق و غرب و شمال و مرکز ایران ، و نهایتا تحمیل جنگ هشت ساله ، بحران آفرینی در راستای بر اندازی خاموش و جامعه مدنی و... در صدد ایجاد رعب و وحشت که به ثبات کشور را خدشه وارد کند بحران آفرینی نموده است .یکی از عوامل مهمی که در مقابل نا امنی های اجتماعی و سیاسی نقش اساسی ایفا نمود ، حرکت هدفمند ، تاثیر گذار و مردمی بسیج بود . بسیجیان که دل در گرو تحقق اهداف و آرمان های بلند امام راحل (ره) و عملی شدن شعارهای نجات بخش انقلاب اسلامی دارند ، در هر زمان با درک شرایط و موقعیت انقلاب و کشور ، از هیچ گونه خدمت و یاری رسانی به نظام و کشور دریغ  نمی ورزند . امنیتی که امروز برای کشور ایجاد شده تا حدودی مدیون فعالیت بسیج و حضور همه جانبه مردمی در این حوزه مهم بوده است . وظیفه بسیج فقط به مساله نظامی ، فرهنگی و اجتماعی محدود نمی شود بلکه در حوزه های امنیتی داخل کشور در سخت ترین شرایط یعنی دوران فعالیت منافقین و دیگر گروههای ضد انقلاب که با کشور های خارجی ذی نفع در ایران در صدد آشوب ،تنش ,تجزیه طلبی و...هستند به مدد نیروی بسیج و پایگاه مقاومت حفظ شد . امروزه در تئوریهای سیستم اطلاعاتی امنیت پایدار اجتماعی زمانی برای کشور مهیا می گردد که بتواند ضرورت مشارکت مردمی را در برقراری امنیت فراهم نماید و در ایران این توان با فعالیت بسیج بر خلاف سایر کشور ها با اجرای طرحهای متعدد و بر انگیختن حس مسئولیت پذیری مردم انجام گرفته است . لذا حضور همه جانبه بسیج در عرصه های امنیتی آرامش خاطری را برای مردم جامعه ایجاد نمودهاست. حضور بسیج در این عرصه پاسخ دندان شکنی به تهدیدات نرم وسخت دشمن بوده است و می طلبد با هوشیاری و آمادگی همراه با تدبیر توسط بسیج حرکات خزنده دشمن را مثل همیشه سرکوب نماید .

2-5 . بعد نظامی

در این عرصه بسیج هم به مقابله با تهدیدات سخت افزاری دشمن درطول هشت سال دفاع مقدس رفته و با رشادت و شهادت طلبی آن چنان در دل پیر فرزانه جماران جا گرفته اند . و حضرت امام افتخارش را به بسیجی بودن و دعایش محشور شدن با بسیجیان بوده است . بسیج آماده برای احساس تکلیف نه نتیجه در همه لحظات و تمام میادین بوده است این امر میسر نمی گردد مگر با اعتقاد راسخ و برای خدا کار کردن .

بسیج با شکل بخشیدن به نیروهای داوطلب معتقد و آموزش لازم با شرکت در دوره های عمومی و تخصصی نقش فعالی در مقابله با تهدیدات نرم داشته است . در صورت هرنوع تهدید بسیج با دکترین آمادگی رزمی و یگانی (گردانهای عاشورا ,امام حسین(ع)و الزهرا) در راستای مقابله با ناآرامی اجتماعی ، توسعه پدافند داخلی ، امداد و نجات و کمک به آسیب دیدگان و دفاع از کوی و برزن و برگزاری رزمایش در کنار مولفه های چون اعتقادی، معنوی و آمادگی جسمانی و رزمی اقدام به دفاع موزاییکی نموده و از قدرت باز دارندگی خود در مقابله با تهدیدات نرم جهت تولید سرمایه اجتماعی و تعلق خاطر بیشتر مردم به نظام استفاده کرد ه و در این بخش در صورت هر گونه بحران ، بسیج با اعتماد مردمی به عناصر بسیج و توان بسیج و اشرافیت اطلاعاتی بسیج از حوزه سرزمینی با قدرت و ظرفیت بالا تهدیدات را تبدیل به فرصت می نماید و زمینه پیوند های مبتنی بر روابط حسنه را در جامعه فراهم می آورد . لذا در راستای توسعه و ایجاد سرمایه اجتماعی در این بخش  فعالیت وماموریت همکاری بسیج در کنار فعالیت ذاتی نقش مهمی داشته و با مقابله با نا ارامی ها و اختشاشات امنیت داخلی را فراهم نموده وزمینه برای فعالیت در عرصه های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ،   سرمایه گذاری و غیره در کشور هموار گردیده است . امروز به یمن و برکت مواهب الهی ,بسیج بیش ار پیش وبا اطمینان خاطر همچون دژ محکمی در برابر استکبار جهانی خواهد ایستاد وبا آمادگی دفاعی همه جانبه ای که دارد ,خواهد توانست هر گونه تحرکات دشمن و ایادی آن را در هر نقطه از میهن اسلامی خنثی سازد.

 

 

/ 0 نظر / 52 بازدید