فراخوان مقاله همایش آسیب شناسی اجتماعی استان کهگیلویه وبویراحمد

 

1-سرمایه اجتماعی

1-1-بررسی راه های افزایش دین باوری و جایگاه ارزش های دینی در نهاد خانواده

2-1-بررسی راه های گسترش فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه استان

3-1-بررسی راه های افزایش اعتماد عمومی در جامعه (جامعه ،مردم ،مسوولان ،ایلات و طوایف و... )

4-1-بررسی روشهای مشارکت اجتماعی افراد جامعه در مناسبت های اجتماعی – سیاسی

-5-1 بررسی راه های گسترش فضایل اجتماعی در جامعه استان ( صداقت ، عدالت ، تعهد ، حسن ظن ،فداکاری ، تعاون و ...)

 

2-هویت اجتماعی

1-2-بررسی شاخصه ها ومولفه های هویت اجتماعی جامعه ی استان

2-2-بررسی هویت جوانان و نوجوانان استان

3-2-تاثیر جهانی شدن بر هویت اجتماعی استان

4-2-بررسی راه های ارتقای هویت اجتماعی جامعه استان

5-2-تاثیر هویت بر پیشگیری و کاهش اسیب های اجتماعی (خودکشی،اعتیاد.....)

 

3-تحکیم خانواده

1-3-بررسی راه های تحکیم بنیان خانواده در جامعه استان

2-3-بررسی علل وعوامل ناپایداری خانواده در استان

3-3-بررسی معیارها وشاخصه ها ی بنیان خانواده در فرهنگ و تفکر شیعی 

 

4-رعایت قوانین و مقررات

1-4-بررسی مبانی قانون گرایی در اسلام و سیره ائمه معصومین(ع)

2-4-بررسی رابطه بین قانون گریزی و آسیب های اجتماعی در استان

3-4-بررسی  نقش دانشگا ه ها، مدارس و... در اطاعت پذیری و قانون گرایی در استان

4-4-بررسی راه های افزایش اعتماد اجتماعی و رعایت قوانین و مقررات در بین مردم استان

5-4-بررسی نقش عوامل و قوای  باز دارنده در اجرای قوانین در جامعه

 

5-اعتیاد

1-5-بررسی  علل و انگیزه های گرایش به مصرف مواد اعتیاد آور در جامعه استان

2-5-بررسی رابطه بین ارزش های دینی و کاهش مصرف مواد مخدر در جامعه

3-5-بررسی نقش خانواده در جلوگیری ازگسترش اعتیاد درجامعه

 

راهنمای تدوین وارسال مقاله

.1مقاله باید دستاورد پژوهش علمی نگارنده ، برخوردار از مختصات روش شناختی و محتوایی نوپرداز ، سازمان یافته و کاربردی ارائه موضوع مورد تحقیق بوده و در جای دیگری ارائه نشده باشد.

.2پذیرش مقاله برای همایش به عهده کمیته علمی است که بعد از داوری و تایید صلاحیت پذیرش آن اعلام خواهد شد.بدیهی است که دبیر خانه هیچ گونه تعهدی در قبال پذیرش و یا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت و کلیه مسئولیتهای ناشی از صحت علمی یا دیدگاه های نظری و ارجاعات مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن خواهد بود. در عین حال دبیر خانه در ویرایش مندرجات مقالهجهت چاپ مختار خواهد بود.

.3مقاله بایستی حداکثر در 25 صفحه چاپی کاغذ  4 Aیک رو و حتی المقدور با  CD  درنرم افزار    2003 Word به همراه اصل مقاله ارسال گردد.

.4 مقاله ارسالی باید دارای ساختار مقالات علمی-پژوهشی و با رعایت شرایط ذیل باشد:

4-1. مقاله بایستی دارای عنوان ، چکیده ، کلید واژگان (سه الی پنج کلید )، مقدمه، متن،نتیجه گیری، خلاصه انگلیسی و فهرست منابع طبق راهنمای نحوه ارائه مقاله های علمی در انتهای توضیحات ذیل می باشد.

            4-2. مقاله بایستی برخوردار از عنوان دقیق علمی متناسب با محتوا،رسا،مختصر و گویای محتوای نوشتار باشد.

            4-3.مقدمه مقاله محل طرح و بیان مبانی نظری موضوع مقاله ،اهمیت و ابعاد  موضوع مورد پژوهش و بیان منظور پژوهشگر از طرح و انتظار آن و چگونگی انجام پژوهش است.

            4-4. متن مقاله بایستی اجمالا بیانگر روش و روند کار به شکل توصیفی باشد.

           4-5.نتیجه گیری در پایان باید به گونه ای منطقی و مفید که روشنگر بحث و نتیجه گیری باشد، ارائه گردد.

           4-6. منابع مورد استفاده: تمام منابع مورد استفاده در متن، در فهرست منابع  پایان مقاله در صفحه ای جداگانه به ترتیب حروف الفبا با شماره گذاری آورده شود. در نگارش ارجاعات مربوط به منابع در داخل متن، نام مولف، سال انتشار، منبع و صفحه مورد استفاده نگاشته می شود.

           4-7. خلاصه انگلیسی (15-20   سطر) باید همراه مقاله ارسال شود.

 

نشانی دبیرخانه:

یاسوج- خیابان جمهوری اسلامی- بالاتر از میدان امام حسین(ع)- کانون بسیج جوانان دبیرخانه ی همایش     2222329-2234771

 

/ 0 نظر / 18 بازدید