مهمترین شاخص‌ها و ویژگیهای جریان خط امام

مهمترین شاخص‌ها و ویژگیهای جریان خط امام عبارتند از:
1ـ دین مداری و اعتقاد به فقه آل محمد (ص) به عنوان برنامه عملی و تئوری زندگی بشر، پیاده کردن احکام اسلام در سایه نظام جمهوری اسلامی و اداره مکتبی کشور بر اساس فقه شیعه.
2ـ مشروعیت الهی رهبری و قانون
3ـ وحد و عینیت سیاست با دیانت.
4ـ مردم سالاری دینی
5ـ ولایت فقیه
6ـ عدالت محوری
7ـ ظلم ستیزی
8ـ حمایت از محرومیت و مستضعفان و ... است.
دهه 60 در بحبوبحه جنگ تحمیلی با غلبه جریان فکری معتقد به حاکمیت فقهی- مکتبی بر سایر جریانها ورق خورد. دولت موقت به عنوان نماد ملی گرایی لیبرال منش مذهبی کناره گرفتم. چپ گرایی چه در شکل مارکسیستی (چریکهای فدایی...) و چه در قالب التقاطی (سازمان مجاهدین خلق و ...) مغلوب شد. قوم گرایی‌ها مهار شد. بنی صدر از ریاست جمهوی عزل گردید، مطبوعات و جریانهای ملی‌گرا و نوگرای عرفی و مخالف با حاکمیت فقهای مکتبی مهار شدند. با انقلبا فرهنگی گروه‌ها و نهادهای مذهبی و انقلابی معتقد به حاکمیت فقهی- مکتبی در دانشگاه‌ها و مرازک آموزش عالی مستقر شدند و کلا دولت و مجلس و دستگاه قضایی تحت رهبری قاطع امام خمینی غالبا دراختیار این نیرو‌ها در آمد.
با به دست گیری اداره کشور توسط جریانات خودی اسلام گرا، اختلافاتی در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اعتقادی و ... پدیدار شد. از این مقطع تا انتخابات هفتم ریاست جمهوری در دوم خرداد 76 جریانات اسلام گرای خودی به دو دسته اصلی راست و چپ و جریان‌ها فرعی میانه مشهور گردید که رقابت اصلی در صحنه‌های انتخاباتی بین این جریانات خودی نظام تداوم یافت.
مهم‌ترین زمینه‌های جدایی جریان مذهبی از رسات سنتی و جناح میانه در مسایلی همانند: دو دستگی حزب جمهوری اسلامی، اختلاف نظر در شیوه اداره کشور بویژه مسائل اقتصادی نظیر بند «ج» اصلاحات ارضی و تقسیم زمین، اخذ مالیات و قانون کار، اختلاف درانتخاب مجدد مهندس موسوی نخست وزیر جمهوری اسلامی در سال 64 اختلاف درمیان برخی از عناصر مجاهدین انقلاب اسلامی با نماینده حضرت امام (ره) آیت الله راستی کاشانی، اختلاف بین سه طیف روحانیت بر سر مداخله فراگیر دولت در اقتصاد، و نیز تغییر بعضی احکام تحت عنوان ثانویه و بنا بر تشخیص مصلحت در گرفت.
برخی از اعضای طیف راست سنتی مثل آذری قمی، راستی کاشانی، شرعی و خزعلی از موسسان روزنامه رسالت در دفاع از سرمایه‌داری مالی، تاکید بر فقه سنتی داشتند در مقابل، برخی از اعضای روحانیت مثل موسوی خوئینی، مهدی کروبی و سید محمود دعایی (که در اواخردهه 60 در سال 1367 مجمع روحانیون مبارز را تشکیل دادند) از فقه پویا دفاع می‌کردند. اما در منطقه بنیا بین نیز روحانیون معتدل تری، موضوع تشخیص مصلحت را بر اساس عناوین ثانویه و احکام حکومتی از طریق کسب تکلیف از امام به میا می‌آورند. بارزترین چهره این رویکرد اکبر هاشمی رفسنجانی بود که از نوعی مصلح گرایی با نظر به مقتضیات سیاسی  و اجتماعی نظام در چارچوب حاکمتی فقهی مکتبی و بر محور ولایت فقیه دفاع می‌کرد و به عنوان رئیس مجلس از امام راحل می‌خواست.
این اختلاف نظرها به تعیین سیاست‌ها و برنامه‌ها یدولت میر حسین موسوی سرایت کرد و کسانی که معتقد به اختیارات دولتدر تمرکز امکانات اقتصادی بودن دبه تعیین قیمت و سهمیه بندی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم توسط دولت، تائید داشته که کوپنی شدن اجناس یکی از مصادیق بارز آن بود. و علاوه بر آن قائل به کنترل و نظارت درامور واردات و صادرات بودند. این طیف به جناح چپ مشهور شد. در مقابل گروهی دیگر اعتقاد داشتند که بخش خصوصی باید در عرصه اقتصاد مشارکت فعال داشته باشد، داریا سهم باشد و اختیارات دولت درامور بازرگانی و دیگر مسایل اقتصادی را محدود تلقی می‌کردند. این طیف به راست شهرت یافت. این گروه بندی به دولت نیز سرایت کرد و اعضای کابینه دولت بر همین پایه و دیدگاه به دو طیف تقسیم شدند. دولت حالت ائتلافی پیدا کرد و از سال 61 به بعد بهتدریج اختلافات سیای، اقتصادی بالا گرفت و به کار گیری اصطلاح چپ و راست بار منفی به خودگرفت. مخالفان جناح چپ را کمونیستی، رادیکال؛، تند رو، مخالف بخش خصوصی دولت سالار و دولت بسته می‌خواندند جناح راست را طرفدار سرمایه دار، بازاری، غرب‌گرا و لیبرال تلقی می‌کردند. این امکانات در سال 67-66 منجر به انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیون مبارز گردید.
جریان مشهور به راست سنتی به رهبری جامعه روحانیت مبارز تهران در قالب 14 تشکل سیاسی شامل جمعیت موتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، جامعه زینب، جامعه اسلامی فرهنگیان، جامعه اسلامی کارگران، جامعه اسلامی انجمنهای اصناف و بازار، جامعه اسلامی نمایندگان مجلس مجلس، جامعه وعاظ و ... بودند. این جریان در سالهای بعد با عناوینی چون تشکلهای همسو و جبهه پیروان خط امام و رهبری ، محافظه کاران، اصولگرایان و ... مشهور گردیدند. این جریان توانتس اکثریت مجلس چهارم، پنجم، هفتم و سهم مهمی د کابینه‌های بعد از انقلاب و دیگر مدیریت‌های اجرایی کشور داشته باشد. جریان مشهور به چپ مذهبی به رهبری مجمع روحانیون مبارز در قالب 18 تشکل سیاسی شامل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دفتر تحکیم وحد، انجم اسلامی مدرسین دانشگاهها، مجمع اسلامی بانوان، مجمع نمایندگان ادوار مجلس، خانه کارگر، حزب اسلامی کار، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، انجمن اسلامی معلمان، جمعیت زنان جمهوری اسلامی، انجمن اسلامی مهندسان جمهوری اسلامی ایران، مجمع نیروهای خط امام (ره) حزب مشارکت وحزب همبستگی و ... بودند که در سالهای بعد با عنوان شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد 76 را بدست آورند.
مهم‌ترین تشکل‌های سیاسی اسلایم در مقطع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1376 عبارتند از :
الف: حزب جمهوری اسلامی: این حزب به وسیله آیت ا... دکتر بهشتی، حجت الاسلام باهنر، آیت ا... خامنه‌ای ، آیت الله موسوی اردبیلی و حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی تاسیس شد.
این حزب با دبیرکلی شهید بهشتی در تثبیت نظام در سالهای بحران و خنثی کردن توطئه‌های دشمنان، افشای ماهیت لیبرال و گروه‌های برانداز بسیار موثر بوده است.
رهبران حزب جمهوری اسلامی مسئولیتهای کلید را در نظام جمهوری اسلامی بر عهده داشتند. از مهمترین مبانی فکری اینحزب، اطاعت از ولایت فقیه، تلاش برای استقرار حکومت اسلامی و دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی بود. حزب جمهوری اسلامی، سرانجام پس از بروز یک سری اختلافات داخلی از جمله درباره بند «ج» قانون زمین شهری، قانون کار، تعاونی‌های تولیدی، حدود مالکیت، نخست وزیری مهندس موسوی و خدمت نکردن رهبران حزب برای رسیدگی به امور آن به دلیل مشاغل مهم سیاسی و اجرایی در سال 1366 با موافقت امام خمینی (ره) به فعالیت خود پایان داد

ب) تشکلها، گروهها و احزاب موسوم به جریان راست مذهبی:
مهم‌ترین تشکلها و گروههای وابسته به این جریان عبارتند از:
1ـ حزب موتلفه اسلامی: این حزب از ائتلاف سه جمعین گروه جبهه مسلمانان آزاده، گروه مسجد شیخ علی وگروه اصفهانیهای مقیم مرکز در سال 1342 و به عنوان نخستین تشکل در دامن زدن نهضت اسلامی روحانیت به رهبری امام خمینی (ره) بوجود آمد. از رهبران موتلفه اسلامی آقایان صادق امانی، محمد صادق اسلامی، مهدی عراقی، حبیب الله عسگر اولادی، سید اسد الله لاجوری، سید علاء‌الدین میر محمد صادقث و هاشم امانی بودند. در کنار آن یک شورایی از روحانیت متشکل از آقایان مطهری، بهشتی محیی الدین انواری وبا هنمکاری باهنر، هاشمی رفسنجانی بر کار موتلفه نظارت می‌کرد.

قبل از پیروزی انقلاب، موتلفه، فعالیتهای سیاسی و فرهنگی خود را با فعالیت مسلحانه (اعدام انقلابی حسنعلی منصور) در آمیخت. انتشار نشریاتی چون بعثت و انتقام (با همکاری محمدتقی مصباح یزدی) از دیگر اقدامات آنان بود.
پس از تشکل نظام جمهوری اسلامی، این جمعیت با حزب جمهوری اسلامی ادغام شد و پس از انحلال حزب، اعضای موتلفه در سال 68 دوباره آن را تاسیس کردند.
این جمعیت در انسجام وهدایت تشکیلاتی و سیاسی اصناف و بازاریان نقش مهمی را ایفا نموده ودر همین دوره در عرصه‌های مختلف سیاسی به عنواتن یکی از ثابت قدم‌ترین تشکل ‌های همسو با جامعه روحانیت مبارز عمل کرده است.
2ـ روحانیت مبارز و مدرسین حوزه: مهمترین چهره هیا این طیف شامل آقاین مطهری،دکتر بهشتی، ایت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، منتظری، باهنر و دیگر یاران امام از سال 42 کهبعدها جامعه مدرسین و جامعه روحانیت از میان آنها تشکیل شد. مهمترین چهره‌های فعال رویکرد فرهنگی-سیاسی اسلام گرای فقهی مکتبی اصولگرا بودند. مهمترین تلاش واقدامات آنان در قبل از انقلاب علاوه بر فعالیت‌های سنتی حوزه و روحانیت و مرجعیت، فعالیت سیاسی برای مقابل با حکومت نامشروع وغربگرای پهلوی و تشکیل حکومت اسلامی و حاکمیت احکام فقهی شیعی بر کشور و انتشار نشریاتی چون بعثت بود.
از جمله مبانی نظری جامعه روحانیت دفاع از اسلام و حاکمیت دینی نظام جمهوری اسلامی، تبعیت و حمایت همه جاغنبه از ولایت فقیه، تلاش برای تحقق اسلامیت نظام اسلامی با رویکرد اسلام فقاهتی وولاتی است. درباره مواضع سیاسی جامعه روحانیت مبارز باید گفت: «جامعه روحانیت از ابتدای انقلاب اسلامی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قائل به مشی اعتدال باز و اجتناب از دولت سالاری اقتصادی در بازار و واگذاری امور به مردم، رعایت اعتدال و آرامش و ملاطفت با مردم در سیاست داخلی، سیاست برخورد حکیمانه و غیر تنش زا با  کشورهی دیگر و دقت و احتیاط کافی در زمینه‌های فرهنگی و اهتمام به شئون تربیت صحیح دینی و پرورش اسلامی نسل جوان است.»
ج) گروه‌ها و احزاب موسوم به جناح چپ مذهبی:
مهمترین تشکل ها، گروهها واحزاب وابسته به این جریان عبارتند از:
1ـ‌مجمع روحانیون مبارز: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و فعال شدن جامعه روحانیت زمینه‌ها و مسایلی باعث جدایی مجمع روحانیون مبارز گردید. از جمله دودستگی در حزب جمهوری اسلامی، شهادت شهید بهشتی، انتخاب نخست وزیر و کابیته مهندس موسوی در سال 64 و اختلاف دیدگاه‌ها در برخی قوانین و مقررات اقتصادی کشور، اختلف دراره فهرست نامزدهای دور دوم (سال 1363) و سوم (سال 1366) مجلس شورای اسلامی، لیست جامعه روحانیت مبارز تهران. این اختلافات در سال 66 منجر به جدایی مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز گردید. این جدایی وانشعاب برخلاف آنچه تصور می‌شد مورد تایید امام خمینی نیر قرار گرفت. بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی بر اشتراک در هدف این دو تشکل مهم روحانی پای فشرد واختلاف این دو شعبه را در سلیقه، راهکار و چگونگی وصول به اهداف دانست.
پس از تشکیل مجمع روحانیون مبارز که اعضای آن عمدتاً طلاب جوان و شهرستانی بودند دو جناح اساسی درکشور شکل گرفت که هر یک از اینها، تشکل‌های همفکر و همسو را  با خود همراه کردند. اعضای مجمع را به طرفداران «فقه پویا» و نیز پیران نوعی گرایش «روشنفکرانه» قلمداد نمودند. از مهمترین چهره‌های اعضای مجمع روحانیون مبارز آقایان کروبی، سید محمد خاتمی، رحیمیان، سید حمید روحانی، مجید انصاری ، ابطحی، موسوی خوئینی ها، بیات وتوسلی می‌باشند.
2ـ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از وحدت هفت گروه سیاسی مسلح (امت واحده، توحیدی بدرف توحیدی صف، فلق، فلاح، منصورون و موحدین) که در سال‌های پیدایش انقلاب اسلامی فعال بودند در سال 58 تشکیل شد. در سال 1360 به دنبال حذف لیبرال ها، اختلاف درون سازمان که عمدتاً پیرامون مسایل اقتصادی بود شدت یافت و تعدادی از کادرهای مهم سازمان (بهزاد نبوی، آرمین، تاجزاده، آقاجری و سلامتی) که نمی توانستند با آیت الله راستی کاشانی، نماینده حضرتامام خمینی در سازمان یاد شده، هماهنگ باشند، آن را ترک کردند. پس از انحلال سازمان در سال 1365، اعضای خارج شده به فکر سازماندهی مجدد افتادند و در سال 1370 یک بار دیگر سازمان را این بار بامشی آشکار و غیرنظامی و با عنوان «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» تاسیس کردند از مهمترین رهبران آن محمد سلامتی، بهزاد نبوی، آغاجری، عرب سرخی، آرمین، تاج زاده و حجاریان می‌باشند. این سازمان کوچک در نقش «رهبران در سایه» ونقش دفتر سیاسی را در جریان چپ مذهبی ایفا کرده است.

د) جناح میانه:
از دیگر طیف‌های دین گرای اسلام‌گرا جناح میانه است. جریان میانه رو درون نظام از قبول آتش بس جنگ تحمیلی هم در دوره بعد از امام خمینی، به تدریج نضج یافت و در صحنه فرهنگ و جامعه ظاهر شد.
طیف‌های مختلف میانه روها، به اقتضای تحولات دنیا و مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی، کم و بیش و برحسب روحیات و قابلیت‌های متفاوت به سمت مصلحت اندیشی، واقع گرایی و نوعی اصالت عمل سوق یافتند. اکبر هاشمی رفسنجانی  به عنوان یکی از یاران روحانی و مورد اعتماد در دوران هشت ساله در سمت رئیس جمهور و بر راس دو دوره دولتف مهمترین و با نفوذ‌ترین نماد جناح میاه محسوب شد
 

. در کناراو تعدادی از وزرا و معناونانی از دولتش مثل عطاءالله مهاجرانی و حسین مرعشی و محمد هاشمی و نیز شهردار تهران (غلامحسین کرباسچی)، رئیس بانک مرکزی (محسن نوربخش) و رئس برنامه و بودجه (روغنی رنجانی) کمابیش به اعتدال و میانه روی گرایش داشتند.
بدین ترتیب طیفی از فن سالاران (تکنوکراتها) شکل گرفت که مصلح نظام و جامعه و فرهنگ اسلامی را در برخورد واقع گرایانه تر و مصلحت اندیشانه‌تر با مسایل می‌دیدند.
دراین دوره و در پشت سر این فن سالاران و مصلح گرایان نظام، طیفی از کارشناسان و مدیران و تحصیل کردگان با رویکردی کم و بیش عرفگرا (سکولار) و نوگرا با اتبکار عمل بیشتراز دهه اول انقلاب به فعالیت مشغول شدند. سازندگی، تعدیل، گرایش به بخش خصوصی، توسعه اقتصادی، تاحدودی گرایش به قواعد اقتصاد بین الملل، اهمیت مدیریت و نوعی عقلانیت، تساهل اسلامی، از نخستین کلید واژه‌های این طیف بود. (بعد‌ها در بین میانه رو‌ها کسانی رسماً از توسعه فرهنگی و حتی توسعه سیاسی نیز استقبال کردند) در مورد غرب متمایل به تقلیل تندروی و مهار آرمانگرایی‌های اولیه (مثل صدور انقلاب و ...) دو در آمدن از راه تعامل و تبادل معتدل و بعضی‌ها دارای گرایش باطنی برقراری مناسبات با آمریکا بودند... استقراض از منابع جهانی، راه اندازی کارخانه پپسی و کوکاکولا در مشهد، روزنامه‌های همشری و ایران به عنوان الگوهای منعطف و تنوع پذیر و نسبتا عرف‌گرا (سکولار) و نوگرای مطبوعاتی که سرانجام با انتشار هفته نامه میهن با صاحب امتیازی مهاجرانی و سردبیری علوی تبار به اوج خود رسید ...
در آستانه مجلس پنجم، عنوان حزب جدید یعنی کارگزاران که از واژگان عرفی و نه دینی در آن استفاده شده بود و مخالف کارگزاران با آنچه انحصارطلبی دین گرایان سنتی غالب بر مجلس چهارم می‌دانستند و متقابلا امتناع جامعه روحانیت مبارز از وارد کردن افرادی از کارگزاران در فهرست خود، اعتقاد میلانه روها به اتخاذ ملایمت در مسائل فرهنگی- اجتماعی و عدم سخت گیری‌های شرعی و جلوگیری نکردن از بخشی از فعالیتهای متنوع فرهنگی، هنری، ورزشی، تفریحی مردم و ... عدم نظارت حکومت بر کالاها و فرآورده‌های فرهنگی مثل فیلم، کتاب و ... از جمله مشخصات و ویژگی‌های رویکری و عملکردی جناح میانه رو بود که البته برخورد طیف‌های مختلف این جناح با آن مسایل احیانا با هم تفاوت داشت. از دیگر افراد دین گرایان میانه رو، محمد جواد حجتی کرمانی و محمد جواد لاریجانی می‌باشند. همچنین مهمترین حزب وابسته به جریان میانه رو حزب کارگزاران سازندگی است که بدان اشاره می‌گردد.
حزب کارگزاران سازندگی ایران: گروه کارگزاران از زمان تشکیل دولت مهندس موسوی به صورت غیررسمی، در دولت مهندس موسوی حضور داشتند و به جهت فکری، خصصاً تفکرات اقتصادی با جریان چپ مذهبی بودند. با روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی، کفه سیاسی کشور به نفع جریان موسوم به راست مذهبی تغییر یافت. با این وجود کابینه ایشان یکدست نبود و ویژگی عده آن نگرش باز در مسائل سیاسیف فرهنگی و اقتصادی بود. حضور چهره هایی چون عبدالله نوری، کرباسچی، محمد هاشمی، مهاجرانیف نوربخش ، محمد علی نجفی و هاشمی طبا با سابقه غلیظ چپ و چرخش 180 درجه‌ای آنان در دولت هاشمی، آنان را در مقابل مجمع روحانیون مبارز قرار داد. اختلافات میان مجلس چهارم (به ریاست ناطق نوری) با دولت هاشمی در مسائل گوناگون سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و حرکت افراطی کارگزاران دولت در مسایل اقتصادی و عدم توجه به مسایل فرهنگی و عدال اجتماعی، حتی منجر به استیضاح و برکناری برخی از دولتمردان گردید.
در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، اختلاف میان دولت و جامعه روحانیت مبارز تهران در ارایه لیست مشترک برای تهران به اوج خود رسید. در نتیجه 16 نفر از طرفداران هاشمی رفسنجانی شامل 10 وزیر و تعدادیاز مسئولان دولت بودند که با نام «جمعی از کارگزاران سازندگی» از جامعه روحانیت مبارز جدا شدند و لیست جداگانه‌ای برای تهران و شهرستان‌ها ارائه کردند. پس از انتخابات به همراه طرفداران جناح چپ «فراکسیون حزب الله مجلس را تشکیل دادند. اگرچه با مخالفت مقام معظم رهبری و افکار عمومی وزرا از آن کنارگیری کردند.
ایستادگی مجلس پنجم در مقابل تندروی‌های کارگزاران سرانجام آنان را در سال 76 به سمت طیف دوم خرداد سوق داد. از چهره‌های شاخص کارگزاران سازندگی آقایان: غلامحسین کرباسچی، عطاءالله مهاجرانی، محمدهاشمی، محمد علی نجفی، حسین مرعشی و ... می‌باشند.
نشریات هفته نامه بهمن (مهاجرانی)، روزنامه زن (فائزه هاشمی)، زونامه میهن و روز هفتم (کرباسچی)، روزنامه ایران و روزنامه آزاد از مهمترین رسانه‌ها در انعکاس مواضع این حزب بوده است.
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی برخی جریانات غیرخودی همچون سلطنت طلبان، منافقین، باند منحرف مهدی هاشمی معدوم و نیز برخی جریان‌های اسلام‌گرا و خودی چون جمعیت دفاع از ارزش هیا انقلاب اسلامی، خود را به عنوان نماد جناح میانه و یا خط سوم قلمداد کردند. در این قسمت به تحلیل جمعیت دفاع از ارزش‌ها می‌پردازیم:
جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی: این تشکل فعالیت رسمی خود را از 15 خرداد 74 چند ماه قبل از برگزرای انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی آغاز کرد.
اعضای موسس آن عبارتند از: حمد محمدی ری شهری، سید علی غیوری، سید علی اکبر ابوترابی، علی رازینی، روح الله حسنیان، محمد صادق عرب نیا، احمدپور نجاتی، محمد شریعتمداری، عباس سلیمی نمین. (دبیر کل آقای محمدی ری شهری)
درباره مهمترین مواضع و عملکرد این جمعیت باید گفت آنها ولایت فقیه را منصوب از جانب خدا و مقبولیت مردمی را برای نفوذ حکم ولایت فقیه دانسته، تعدد احزاب را می‌پذیرند، اما تعددی که بتوان مجموعه آنها را در قالب حزب الله قرار داد. معتقدند هر کس آزاد است و می‌تواند دیدگاههای خود را مطرح کند.
آنها با مشارکت مردم تاکید و انتخابات را مظهر بارز مشارکت سیاسی مردم دانسته و در سیاست خارجی معتقدند باید پیوسته با سیاست‌های توسعه طلبانه و زیاد خواهانه قدرت‌های استکباری به ویژه آمریکا مقابله کرد. با انحصار اقتصادی در دست دولت و بخش خصوصی مخالف بوده و بر مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی از طریق تعاونی‌ها تاکید دارند. به عدالت اجتماعی بسیار پایبند بوده و در بعد فرهنگی معتقد به نظارت قبل از انتشار محصولا فرهنگی و به اولویت مسایل فرهنگی بر مسایل فرهنگی بر مسائل سیاسی، اقتصادی معتقدند.
اختلاف برخی از سران این جریان، و ارائه نقطه نظراتی متفاوت، منجر به تعطیلی فعالیت‌های این جمعیت در 24/08/77 گردید.
 

 

/ 1 نظر / 56 بازدید
فدای امام

بنام خدا ای برادران و خواهران، سی‌ سال انقلاب و از خود گذشتگی آخرش همین ؟ نمیتونم باور کنم که اینطور که با مردم رفتار میکنند با اصول اسلامی توافق داشته باشد . اینطور که به نظر میاید روز سالگرد انقلاب ما باید دوباره روی بام برویم تا ارزشهای این انقلاب را به خاطر خودمان و رهبرآنمان یاداوری کنیم که آیا انقلب اسلامی یعنی این ؟ تا وقتی‌ دیر نشده رهبران ما باید بیدار شوند که این طرز رفتار با ملت مسلمان واقعا غیر اسلامی هست خداوند از ظلم احدئ نخواهد گذشت . الله و اکبر ، الله و اکبر ، الله و اکبر