حسن   پورامیرآباد
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ حسن پورامیرآباد
آرشیو وبلاگ
      مرکز مطالعات و اطلاعات فرهنگ استراتژیک (فرهنگی، اجتماعی و سیاسی)
بازشناسی جریان‌ افول در صدور انقلاب نویسنده: حسن پورامیرآباد - ۱۳۸۸/٤/۸

خبرگزاری فارس: تفکر فراملی و دید جهانی حضرت امام (ره) انقلاب اسلامی را نه در چارچوب مقابله با طاغوت ایران که به مثابة جریان مبارزه با تمام “مستکبرین” و “ستمگران” عالم معنا می‌کرد. از این جهت بود که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تفکر صدور انقلاب مطرح شد.

اما باید صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم و تفکر اینکه ما انقلابمان را صادر نمی‌کنیم، کنار بگذاریم. زیرا بین کشورهای مسلمان فرقی قائل نمی‌باشد و پشتیبان تمام مستضعفین جهان است.”
تفکر فراملی و دید جهانی حضرت امام (ره) انقلاب اسلامی را نه در چارچوب مقابله با طاغوت ایران که به مثابة جریان مبارزه با تمام “مستکبرین” و “ستمگران” عالم معنا می‌کرد و از همان ابتدا همه “مسلمین” و بلکه “مستضعفین” جهان را مخاطب خویش می‌خواند. از این جهت بود که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تفکر صدور انقلاب مطرح شد و موج حمایت از تمام نهضت‌ها و جنبش‌های ر
هایی‌بخش به پا خاست. صدور انقلاب البته دارای دو جنبه اساسی بوده و هست:الف) جنبه فرهنگی که “تفکر صدور انقلاب” را در حد همان “صدور تفکر انقلاب” عملی می‌سازد و فرهنگ مقابله با ظلم و عربده‌کشی و مبارزه برای استقلال‌خواهی و عزت‌مداری را ترویج می‌کند. همچنین در این مرحله از صدور انقلاب با تبیین پیام حقیقی نهضت ایران و پایه‌های شکل‌گیری حکومت اسلامی و اصول سیاست داخلی و خارجی آن، فکر تشکیل جبهه واحد اسلامی و مبارزه هماهنگ برای رهایی از سلطه دول “متخاصم” فراگیر می‌شود.

ب) جنبه نظامی که با حمایت عملی از نهضت‌ها و جنبش‌های مبارز در کشورهای مختلف - به طور علنی یا غیر علنی - وارد فاز درگیری مسلحانه می‌شود. این رویکرد البته منجر به تیرگی روابط با کشورهای مذکور خواهد شد.

* * *

مرحله اول که جنبه فرهنگی را مد نظر دارد برخاسته از یک استراتژی دائم و لاینقطع شیعی است که مرحله دوم یعنی فاز مسلحانه را در مقاطع مختلف سامان خواهد داد. لذا صدور فرهنگ و تفکر انقلاب چیزی متعلق به شرایط و فضای خاص نیست و باید بعنوان یک تکلیف انقلابی سرمنشأ تحرکات سیاسی و فرهنگی در خارج از کشور باشد. پس از دهه اول انقلاب، این تفکر رو به افول نهاد و هرچه پیش آمده‌ایم کمرنگ‌تر شده است. تا جایی که امروز حتی در فضای عمومی جامعه نیز کمک به ملت‌های مظلوم با توجیهاتی نظیر “چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است” تخطئه می‌شود. مرزبندی‌های بین‌المللی، معیار “خارجی” بودن تلقی می‌شود. حمایت از گروه‌ها و جنبش‌های مبارز به اقدامی خلاف “امنیت ملی” تعبیر می‌شود و … در واقع ایده تشیع که “امت” را جایگزین “ملت ساخته و با شکستن مرزبندی‌های جغرافیایی، نقشه‌ای ایدئولوژیکی را با مرزهای عقیدتی ترسیم کرده، ناشناخته‌ترین راهبرد موجود است.

شاید بتوان علت را در دو سطح متفاوت بررسی کرد: الف) سطح حکومتی و سازماندهی از بالا. ب) سطح خواص و نخبگان غیردولتی.

در سطح حکومتی نمونه‌های موفق صورت گرفته، نشان از پتانسیل بالای این بخش در تحقق آرمان‌های دهه اول انقلاب است. شبکه ماهواره‌ای “العالم” و شبکه تلویزیونی “سحر” نشان دادند که بستر وسیع و کارآمدی برای نیل به اهداف فوق مهیاست که تنها همت نهادهای مسئول را می‌طلبد. نهادهایی نظیر صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت ارشاد، مجمع جهانی اهل بیت و … می‌توانند بسیار بیش از آنچه امروز شاهدش هستیم، در این امر ایفای نقش کنند. قصور این ارگان‌های فرهنگ‌ساز البته موجب کمرنگ شدن تفکر صدور انقلاب و درک ضرورت آن خواهد شد که تأثیراتش را بر پائین‌ترین سطح هرم جامعه نیز می‌توان دید. در ضمن باید این را مدنظر داشت که صدور تفکر انقلاب به معنای تأیید تمامی آنچه که در ایران می‌گذرد، نیست و آنچه اصالت دارد، بینش “امت محور” مکتب مبارز تشیع است. خواه این بینش در ایران به فعلیت تام یا ناقص برسد یا در هر جای دیگر. در سطح خواص و نخبگان غیردولتی ابزارهایی نظیر مطبوعات، کتاب‌ها، محافل سخنرانی، کلاس‌های تدریس و … وجود دارد که چنانچه اساتید و بزرگان به تکلیف فرهنگ‌سازی در این زمینه واقف باشند، به کارشان خواهد آمد. در این راستا جاانداختن جغرافیایی ایدئولوژیک تشیع که فقط مرزبندی‌های عقیدتی را به رسمیت می‌شناسد، موانع ذهنی مردم را برای پذیرش اقدامات فراملی خواهد زدود.

* * *

مرحله دوم یعنی حمایت از گروه‌های جهادی نیاز به تأملی در گزینش بین سه اصل “عزت، حکمت، مصلحت” دارد. شاید شرایط شرایطی مانند آنچه در ابتدای انقلاب اتفاق افتاد، نفش فعال ایران را در این زمینه می‌طلبیده که شرایط امروز چنین نیست. تبلیغات وسیع غرب، خصوصاً آمریکا در ابتدای انقلاب که ایران را تهدیدی برای کشورهای منطقه معرفی می‌کرد و اعتمادی که سران این کشورها به دولتمردان آمریکایی داشتند، فضا را برای تشکیل یک اتحادیه منطقه‌‌ای بسیار تاریک می‌ساخت. لذا حمایت تند و رسمی جمهوری اسلامی ایران از نهضت‌های جهادی، مناسب‌ترین گزینه پیش روی سیاستمداران انقلاب اسلامی بود. اما با گذشت زمان و افشای سیاست‌های واقعی آمریکا، اعتماد سران کشورهای منطقه به دولتمردان ایالات متحده کاهش یافت و از سوی دیگر با آشکار شدن حقانیت ایران در جنگ هشت ساله، بی‌اعتمادی‌های سابق رو به افول گذاشت. باید پذیرفت که یک همگرایی منطقه‌ای بر ضد سیاست‌های آمریکا به کنار گذاشتن حمایت از گروه‌های جهادی می‌ارزد و این ارزش، کاملاً جنبه “ایدئولوژیک” دارد نه “دیپلماتیک”. لذا بخشی از علل افت جریان سابق را باید در این موضوع جستجو کرد.

اما این سخن به معنای پذیرش فداکردن “اصول” به نام “مصالح” نیست. برخی اقداماتی که در حوزه روابط بین‌الملل پس از جنگ تحمیلی و به ویژه طی سال‌های اخیر صورت گرفته، در تناقض آشکار با اصول بدیهی سیاست خارجی اسلام است. به عنوان مثال در مذاکرات تشکیل دولت انتقالی افغانستان، اقداماتِ از سرِ ترس و ذوق‌زدگی‌های بر سرٍ میز، موجب منزوی شدن نیروهای نزدیک به آرمان‌های انقلاب در صحنه سیاست‌گذاری‌ افغانستان شد؛ نیروهایی که سال‌ها با حمایت علنی با متجاوزین شرق و غرب مبارزه می‌کردند و پس از آن کمک‌های ناشیانه و “منفعت‌سوز” به دولت انتقالی که سیاست‌بازان آمریکایی را برای نگارش کتاب‌های آموزش و پرورش به نویسندگان ایرانی ترجیح داد و حتی از اعطای سهم آب یک رودخانه هم دریغ کرد. در واقع آنچه رخ داد تسلیم‌پذیری و معامله بر سر “اصول” بود که نام “منافع ملی” به خود می‌گرفت؛ منابع موهومی که به اندازه سهم آب یک رودخانه هم محقق نشد!

نمونه ملموس‌تر در جنگ اخیر آمریکا و انگلیس با عراق قابل درک است. سیاست‌مداران جمهوری اسلامی در حالی روابط با انگلستان را در “عالی‌ترین سطح” حفظ کردند که جنایت‌های این کشور در حق میلیون‌ها زن و بچه مسلمان عراقی پیش چشمشان بود و اصول سیاست خارجی اسلام، پیش رویشان. گذشته از تأثیرات بسیار منفی این اقدام بر گروه‌های مبارز جهادی که انقلاب ایران را کعبه آمال خویش می‌دانند. دهن‌کجی نیروهای “متخاصم” به “منافع ملی” حضرات، دیدنی بود. آنگاه خسارت‌های ناشی از جنگ هشت‌ساله بر علیه ایران در فهرست بدهی‌های خارجی قابل بخشش عراق قرار گرفت! لذا دست برداشتن از آرمان‌ها و ایده‌آل‌های انقلاب تحت لوای “مصلحت‌سنجی‌های منفعلانه” با گزینش ایدئولوژیک بین دو اصل مکتبی تفاوت‌ بنیادین دارد که نباید با هم اشتباه شوند. نباید از حمایت مبارزین جهادی با این استدلال که “بهانه” به دشمنان می‌دهیم، دست برداشت. چرا که به تعبیر رهبر انقلاب، آنچه به دشمن خارجی جرأت اقدام بر علیه نظام اسلامی را می‌دهد، وجود “زمینه” در داخل کشور است و نه “بهانه”.

* * *

نکته آخر اینکه: “مبارزه با رفاه‌طلبی سازگار نیست و آنهایی که تصور می‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه‌داری و رفاه‌طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانه‌اند”.

امام خمینی
.............................................................................................
منبع: نشریه دانشجویی خیزش

 

  نظرات ()
مطالب اخیر درخواست اوباما از ایران برای تحویل هواپیمای جاسوسی مضحک و خنده‌دار است ابراز ناخرسندی آیت‌الله سیستانی از انتساب کذب وصیت‌نامه به ایشان آفتاب امپراتوری انگلیس دهه‌ها پیش غروب کرده است/ پایان دوران طلایی آمریکایی‌ها حسن عباسی در همایش "من کلاهبردارم؛ پس هستم": حلقه ارتباط سران فتنه با پسر شاه معدوم کیست جهان به زودی شاهد امواج عظیم‌تر قیام مستضعفان آمریکا و اروپا خواهد بود گزارش تصویری فارس از حمله صهیونیست‌ها به مراسم تشییع شهید فلسطینی جک کین و مارک گرشت سردار سلیمانی را تهدید به ترور کرده اند حمله نیروهای عربستانی به جوانان بحرینی معترض در منامه اوباما: از ایران می خواهیم که هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را پس دهد
کلمات کلیدی وبلاگ 9 دی (۱) rq-170 (۳) آریوبرزن (۱) آزادی (۳) آزادی‌ و تسامح‌ (۱) آژانس (٢) آسیب شناسی (۱) آفریقا (۱) آمانو (۳) آمریکا (٤٤) آمریکایی (۱) آموزش زبان انگلیسی (۱) آیت الله سیستانی (۱) ابعاد (۱) اتحادیه عرب (۱) اجتماعی (۱) احمد متوسلیان (۱) اخبار ایران و جهان (۸) ارتش (۱) اروپا (۱) استاد مطهری (۱) استاد مطهری‌ (۱) استقلال (۱) استکبار (۱) استکبار ستیزی (۱) اسرائیل (٥) اسطوره‌های مقاومت (۱) اسلام (٤) اسلام‌هراسی (۱) اسلام ستیزی (۱) اسلام هراسی (۱) اسناد (۱) اسناد ایران (۱) اسناد سفارتخانه (۱) اصفهان (۱) اطلاع رسانی ملی (۱) اعتصاب (۱) اعراب (۱) افراد نفوذی (۱) افغانستان (٢) اقتصادی (۱) اقدام نامتقارن (۱) اقدامات (۱) الجزایر (۱) امام خامنه ای (۳) امپراتوری امریکا (۱) امپراطوری (۱) امپریالیسم (۱) امریکا (۱) امنیت ملی (۱) اندیشه (۱) اندیشه مطهر (۱) اندیشکده هوور (۱) انرژی هسته ای (٤) انژی اتمی (۱) انقلاب (۱) انقلاب اسلامی (۳) انقلاب اسلامی ایران (٢۳) انگلیس (٤) اهالی سیما (۱) اهداف (۱) اوباما (۱) اولویت اول (۱) اومانیسم‌ (۱) اکوادور (۱) ایدئولوژی (۱) ایران (٤۳) ایران هراسی (٢) ایرانه (۱) اینترنت (٢) بازی (۱) بازی‌های رایانه‌ای (۱) بانک (۱) بتل فیلد 3 (۱) بحران (۱) بحرین (٢) براندازی (٢) برنامه‌های نمایشی (۱) برنامه هسته ای ایران (۱) بریتانیا (۱) بسیج (٦) بسیج مستضعفین (۱) بورس (۱) بولدوزور (۱) بیانیه (۱) بیداری اسلامی (۳) بین الملل (٢) بین المللی (۱) پارلمانی (۱) پرپولیس (۱) پشت پرده (۱) پلیس (٢) پهپادهای اطلاعات (۱) پیروزی (۱) تبلیغات (۱) تجاوز (۱) تجزیه (۱) تحجر (۱) ترجمه و شرح خطبه فدک حضرت زهرا (س) (۱) ترس (۱) ترور (۳) تروریست (٢) تروریستی (۱) تروریسم (٤) تسلیحات (۱) تهاجم (۱) تهدید (۳) تهدید نرم (٥) تهدید نظامی (٢) تهران (۱) تونس (۱) تویتر (۱) جامعة‌ مدنی (۱) جامعة‌ مدنی‌ شرعی، (۱) جامعه اسلامی (۱) جامعه اسلامی‌ (۱) جامعه مدنی (۱) جریان رحمانی (۱) جریان شناسی (۱) جنایات (۱) جنایتکار (۱) جنسی (۱) جنگ (۱) جنگ نرم (۱۸) جنگ نرم، (۱) جهاد نرم (۱) جهان (۱) جهان اسلام (٢) جوانان (۱) جوزف نای (۱) چین (۱) حاصلخیز (۱) حسن رحیم‌پور (۱) حسن عباسی (٢) حسینیه امام خمینی (ره) (۱) حضرت زینب(س)؛ انقلابی پاسدار ارزشها (۱) حفظ (۱) حمله (٢) حمله‌ فرهنگی (۱) حمله به ایران (۱) حمله نظامی (٢) حکومت نرم (۱) خانواده (۱) خاورمیانه (۱) داخلی فتنه (۱) دانشجویان (٢) دانشمندان عراقی (۱) دفاع مقدس (۱) دموکراسی (٢) دموکراسی‌ (۱) دولت (۱) دکترین (۱) دیپلماسی عمومی (۱) دیدگاه امام خمینی (ره) (۱) دین ستیزی (۱) دینی (۱) رابطه (٢) رایانه ای (۱) ربوده شدن 4 دیپلمات ایرانی (۱) رجعت (۱) رحیم‌پور ازغدی (۱) رژیم صهیونیستی (٤) رسانه (۱) رسانه‌های اجتماعی (۱) رمان (۱) رهبر معظم انقلاب (۱) رهبر معظم انقلاب اسلامی (۱) رهبری (۱) روسیه (۱) ریاستی (۱) زن (٢) ساختار سیاسی (۱) سازمان‌‌های امنیتی‌ (۱) سایبر (۱) سپاه (۱) سپاه قدس (۳) ستاد مشترک ارتش (۱) سردار بصیر سپاه امام علی(ع)، الگویی برای سرداران س (۱) سردار جوانی (۱) سرمایه‌داری‌ سکولار (۱) سریال و فیلم (۱) سلطانیه (۱) سنجش (۱) سوریه (۱) سیا (٢) سیاست خارجی آمریکا (۱) سیاسی (٩) سید حسن نصرالله (۱) سیزده آبان (۱) سیزدهم آبان ماه (۱) سیستانی (۱) سینما گران (۱) شاخص‌های امام(ره) (۱) شاه معدوم (۱) شبکه‌های جاسوسی (۱) شجریان (۱) شخصیت‌سازی (۱) شخصیت‌سوزی (۱) شناسایی (۱) شهرداری یاسوج (۱) شورای حکام (٤) شورای هماهنگی (۱) شکست (٢) شیطانی (۱) صبر هوشمندانه (۱) صدا و سیما (۱) صداقت (۱) صدای آمریکا (۱) صفارهرندی: فتنه سال 88 جریانی شیطانی علیه جریان رح (۱) صهیونیزم (۱) صهیونیست (٢) صهیونیست‌ها (۱) صهیونیسم (٢) ضد‌ اصلاحات‌ (۱) ضد فرهنگی (۱) ضدایرانی (۱) طلحه و زبیر (۱) طومار (٢) ظلم (۱) عباسی (۱) عدالت (۱) عراق (۳) عرب (۱) عربستان (۱) عرفان (۱) عرفان انحرافی (۱) علامه فضل‌الله (۱) عملیات روانی (٧) عملیات روانی، (۱) غرب (٢) غزنین (۱) فتنه (٤) فراخوان مقاله (۱) فرانسه (۱) فرقه (۱) فرماند‌هان (۱) فرمانده سپاه (۱) فرماندهان سپاه (۱) فرهنگ و ارزش های آمریکایی (۱) فرهنگی اجتماعی (۱٥) فروپاشی (۱) فروپاشی شوروی (۱) فضای مجازی (٢) فلسطیین (۱) فیس بوک (۱) فیلم (۱) فیلم‌نامه‌نویس (۱) قاسم سلیمانی (٢) قدرت نرم (۱) قرآن (۱) قرائتهای گوناگون (۱) قطعنامه (٢) قهر (۱) قوه قضائیه (۱) گزارش (۱) گورباچف (۱) لبنان (۱) لیبرال (۱) لیبرالیسم (۱) لیبی (٢) ماهواره‌ای (۱) ماهواره ای (۱) مبارزه با استکبار (۱) مبانی (۱) مبانی‌ فلسفی‌ (۱) محاکمه و محکوم (۱) مذاکره (٤) مرجع (۱) مسابقه (۱) مسلمان (٢) مشت (۱) معنویت اسلامی (۱) معنویت گرایی (۱) مقالات (۸) مقام معظم رهبری (٥) مقاومت (۱) ملی گرایی (٢) مناره (۱) ناتوی فرهنگی (٢) نتانیاهو (۱) نظام اسلامی (٢) نظام جمهوری اسلامی ایران (۱) نظامی (۳) نقدی‌ (۱) نیروی هوایی (۱) هراس (۱) هسته ای (٦) هستی‌شناختی (۱) هنرمندان (٢) هواپیما (٦) واجبات (۱) واشنگتن (٢) وال‌استریت (۱) وال استریت (٢) وال اسریت (۱) والت‌دیزنی (۱) وبلاگ نویسی (۱) وحدت (۱) وصیت نامه (۱) ولایت مطلقه فقیه (۱) ولایتی (۱) کابالیسم (۱) کشته (۱) کنترل (۱) یاسوج (۱)
دوستان من قران فتیان تبیان بدایه گو جنگ نرم آفتاب جنوب ایثار فارسان آینده پژوهی بسیج اساتید ياران خراساني عمليات رواني رامين چرومي اندیشکده یقیین جهادگران مجازی دانلود آنتي ويروس بررسي استراتژيك شهيد حسين خنداني وبلاگ شخصي قائم زاده دبيرخانه ي دائمي جنگ نرم استان كهگيلويه و بويراحمد انجمن وبلاگ نویسان جوان وزارت علوم تحقیقات و فناوری شلچه پلي به سوي آسمان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج مركز تحقيقلت مجمع تشخيص نظام سایت مردم استان کهگیلویه و بویراحمد موسسه ی آینده پژوهی نقش اندیشه دست توانای معلمفچشم انداز آینده ی ما دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بويراحمد مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه اداره ي كل آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بويراحمد دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد سايت مردم استان كهگيلويه و بويراحمد مركز مطالعات راهبردي انقلاب اسلامي سپاه فتح استان کهگیلویه و وبویراحمد برنامه ریزی استراتژیک و‌آینده پژوهی اشراف اطلاعاتي بصيرت استراتژيك شهداي شهرستان گچساران اندیشکده ی روابط بین الملل حضرت بي بي حكيمه (س) حضرت بي بي حكيمه (س) مركز مطالعات استراتژيك آريا سازمان بسیج مشتضعفین شهيد خدامراد شرافتي دفتر امام خامنه ای شهداي گچساران دانشگاه یاسوج خبرگزاري فارس ياسوج دات كام رامين چرومي عمليات رواني اندیشه مطهر رهبران شيعه افسران جوان میثاق یاران جنگ نرم جهان نيوز بی ترمز سایه گرداب اخبار فناوری اطلاعات کلوب مدیران و متخصصان شبکه اجتماعی بهشت من