حسن   پورامیرآباد
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ حسن پورامیرآباد
آرشیو وبلاگ
      مرکز مطالعات و اطلاعات فرهنگ استراتژیک (فرهنگی، اجتماعی و سیاسی)
ناتوی فرهنگی نویسنده: حسن پورامیرآباد - ۱۳۸٧/۱٢/٢٧

جبهه فرهنگی پیچیده سیادر دوران جنگ سرد

در طول جنگ سرد آمریکا و شوروی، سازمان جاسوسی سیا با به استخدام در آوردن تعدادی از روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و ... و تأسیس سازمانهای فرهنگی، مجلات روشنفکری و اعطای کمکهای مالی فراوان به آنها، سعی در شکل‌دهی به افکار عمومی کشورهای اروپایی در جهت برتری «زندگی آمریکایی» داشته است. این دانشمندان، روشنفکران و هنرمندان، در حقیقت، نقش «سربازان فرهنگی» آمریکا را در برابر شوروی بازی کرده‌اند.


  

ناتوی فرهنگی وراههای مقابله با آن

 

جبهه فرهنگی پیچیده سیادر دوران جنگ سرد

در طول جنگ سرد آمریکا و شوروی، سازمان جاسوسی سیا با به استخدام در آوردن تعدادی از روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و ... و تأسیس سازمانهای فرهنگی، مجلات روشنفکری و اعطای کمکهای مالی فراوان به آنها، سعی در شکل‌دهی به افکار عمومی کشورهای اروپایی در جهت برتری «زندگی آمریکایی» داشته است. این دانشمندان، روشنفکران و هنرمندان، در حقیقت، نقش «سربازان فرهنگی» آمریکا را در برابر شوروی بازی کرده‌اند.
«
بهترین راه انجام تبلیغات این است که هرگز مشخص نشود که در حال تبلیغ هستید
ریچارد کراسمن2

در بحبوبة جنگ سرد، دولت ایالات متحده، منابع فراوانی را به یک برنامة سری تبلیغات فرهنگی در اروپای غربی اختصاص داد. شاخصة اصلی این برنامه، ترویج این مد‍ّ‌عا بود که چنین برنامه‌ای وجود ندارد. ولی در واقع، با نهایت پنهانکاری، توسط بازوی جاسوسی ایالات متحده، آژانس مرکزی اطلاعات «CIA»، اداره می‌شد. هستة اصلی این مبارزه مخفی، «کنگرة آزادی فرهنگی» بود، که توسط میشل جاسلسون3 ـ مأمور سیا ـ از 1950 تا 1967 اداره می‌شد. دستاوردهای این کنگره، خصوصاً در دورة خودش، بسیار قابل توجه بود، و در اوج کار خود، دارای نمایندگی در سی و پنج کشور و دهها کارمند بود. کنگرة آزادی فرهنگی، بیش از بیست مجلة معتبر منتشر می‌کرد و نمایشگاههای هنری برگزار می‌کرد؛ دارای یک سرویس خبری و تصویری بود، و کنفرانسهای بین‌المللی سطح بالایی را برنامه‌ریزی و برای موسیقیدانان و هنرمندان، جوایز و اجراهای عمومی ترتیب می‌داد. هدف این سازمان، عاری ساختن روشنفکران اروپای غربی از دلبستگی به مارکسیسم و کمونیسم، و گرایش دادن آنها به سوی رویکردی نزدیک‌تر به «شیوة آمریکایی» بود.

سازمان تازه‌کار سیا در سال 1947 با به کارگیری شبکه‌ای عظیم و تأثیرگذار از نیروهای اطلاعاتی، استراتژیستهای سیاسی، سازمانهای مشترک و روابط قدیمی میان مدارس دانشگاههای «اوی لگیو»4، در پی ایجاد ائتلافی از شرکتها (کنسرسیوم) بود که کار ویژه آن واکسینه کردن جهان علیه شیوع کمونیسم و تسهیل کسب منافع سیاست خارجی ایالات متحده در خارج بود. عامل این تلاش، شبکه‌ای مستحکم از افرادی بود که در راستای اهداف سیا برای اعتلای این هدف کار می‌کردند، که «جهان نیازمند نظمی آمریکایی است؛ دوره‌ای جدید از روشنفکری که می‌توان آن را «قرن آمریکا» نامید

این کنسرسیوم ساختة سیا، که به تعبیر هنری کیسینجر5 اریستوکراسی‌ای که خود را وقف خدمت به این ملت نموده و با اصولی فراتر از پارتیزانها به این ملت وابسته بود، اسلحة مخفی آمریکا در منازعه جنگ سرد بود. اسلحه‌ای که در حیطة فرهنگ، آثار اعجاب‌ برانگیزی داشت. خواسته یا ناخواسته و آگاهانه یا از سر ناآگاهی، در دورة پس از جنگ سرد، در اروپا، نویسندگان، شعرا، بازیگران سینما و تئاتر، تاریخنگاران، دانشمندان و منتقدین اندکی را می‌توان یافت که به نوعی با این شبکة مخفی مرتبط نبوده باشند. سازمان جاسوسی آمریکا در طول بیست سال، بدون دردسر و شناسایی شدن، توانست یک جبهة فرهنگی پیچیده و از نظر مالی وابسته به خود را در غرب، تحت عنوان «آزادی بیان» ایجاد کند. این کنسرسیوم که جنگ سرد را «مبارزه برای اندیشه بشر» می‌خواند، موفق به گردآوری انبار وسیعی از مهمات فرهنگی مانند نشریات، کتابها، کنفرانسها، سمینارها، نمایشگاهها، کنسرتها و جوایز گردید.

اعضای این کنسرسیوم، گروههایی متنوع از روشنفکران تندرو و چپگرای پیشین را که در اثر تمامیت‌خواهی حکومت استالینیستی، اعتقاد به مارکسیسم و کمونیسم را از دست داده بودند نیز شامل می‌شد. این روند وازدگی از کمونیسم، که از سالهای آخر دهه 1930 آغاز شد و به تعبیر آرتور کستلر 6، تأسف بر آن «انقلاب نافرجام روح و رنسانسی ناموفق و سقوطی در تاریخ» بود، با آمادگی این روشنفکران برای شرکت در توافقی دیگر برای تحکیم نظمی جدید که جانشین تلاشهای گذشته گردد، همراه شد. سنت مخالف‌خوانی، که مطابق آن، روشنفکران به زیر سؤال بردن امتیازات نهادی و ضربه زدن به برتری قدرت حاکم می‌پردازند، در این مورد تعطیل شد، و به نفع حمایت از «طرح پیشنهادی آمریکا» کنار گذاشته شد. این گروه غیر کمونیست، با پشتیبانی و یارانه‌های نهادهای قدرتمند، تبدیل به کارتلی در فضای روشنفکری غرب گردید؛ همان‌گونه که تا چند سال قبل، کمونیسم چنین توانایی‌ای را داشت و بسیاری از همین افراد عضو آن بودند.

چارلی سیترین 7، نویسندة داستان «روح نهفته در جایزة هامبولت»، در این باره می‌گوید: ظاهراً رفته‌رفته زمانی رسید که حیات، توانایی ادارة خود را از دست داد، اما حیات باید اداره می‌شد و روشنفکران مدیریت آن را برعهده گرفتند. از زمان ماکیاول تا زمان حال، این مدیریت حیات، امری فوق‌العاده هوس‌انگیز و پروژه‌ای فاجعه‌آمیز و غلط بوده است. انسانی مانند هامبولت8، که الهام‌بخش و آگاهی‌دهنده بود این کشف را مطرح کرد که «جسارت و شهامت بشر» چنین ارزش والا و بی‌نهایتی دارد. چنین انسانی اکنون باید با انسانهایی فوق‌العاده و استثنایی مدیریت شود. او انسانی فوق‌العاده بود. بنابراین لایق نامزدی برای قدرت بود. چرا که نه؟» این روشنفکران که از بت دروغین کمونیسم خیانت دیده بودند،‌ مانند بسیاری دیگر از این هامبولتها، خود را در جایگاه ایجاد یک وایمار جدید می‌دیدند؛ یک وایمار آمریکایی. و اگر دولت ـ و بازوی عملیاتی مخفی آن، سیا ـ آمادة کمک در این پروژه بودند، چه اشکالی داشت؟
احتمال اینکه این چپگراهای سابق در این مشارکت با سیا به اشتراک منافع رسیده باشند، بعید است. یک مجموعه منافع و برداشتهای واقعی و یکسان میان سازمان سیا و روشنفکرانی که دانسته و یا نادانسته، به استخدام آنها در این جنگ سرد فرهنگی در می‌آمدند، وجود داشت. تاریخ‌نگار برجسته لیبرال آمریکایی، آرتور شلزینگر9، می‌نویسد: «اثر سیا همواره یا اغلب، عکس‌العملی و شیطانی نبود. در تجربة من، رهبری آمریکا از نظر سیاسی، روشنگرانه و متبحرانه بود
این رویکرد که سیا را مأمن لیبرالیسم می‌دانست انگیزة بسیار قوی‌ای برای همکاری با آن بود و یا حداقل به عنوان یک انگیزة قوی برای همکاری مطرح بود. اما اکنون این برداشت به شدت مخدوش بوده، سیا به عنوان یک مداخله‌گر بی‌رحم و به طرز وحشتناکی ابزار غیر قابل اعتماد آمریکا در جنگ سرد است. همین سازمان، رهبری براندازی مصدق در سال 1953 در ایران، عزل دولت آربز10 در گواتمالا در سال 1954، عملیات فاجعه‌آمیز «خلیج خوکها» در 1961 و برنامة معلوم‌الحال فونیکس را در ویتنام برعهده داشت.

سیا دهها هزار آمریکایی را جاسوسی کرده، علیه رهبران منتخب دموکراتیک خارجی عملیاتهای ایذایی به عمل می‌آورد، اقدام به ترور نموده، و همة این اعمال را از دید کنگره مخفی نگه داشته است. و در این روند، هنر دروغگویی را به اوج خود رسانیده است. بنابراین تعجب‌آور است که سیا با چه اکسیر اعظمی توانسته است در ذهن روشنفکران بزرگی مانند آرتور شلزینگر خود را به مقام طلایی ناجی لیبرالیسم برساند.

میزان نفوذ سازمان جاسوسی آمریکا در امور فرهنگی متحدان غربی‌اش و عملکرد آن به عنوان تسهیل‌کنندة حجم وسیعی از فعالیتهای خلاقانه و چیدن روشنفکران مانند مهره‌های شطرنج ـ که در یک بازی بزرگ از آنها استفاده می‌شد ـ به عنوان یکی از تأثیر برانگیزترین میراث جنگ سرد، باقی خواهد ماند. دفاعی که در حال حاضر از سوی متولیان این کار ـ که مدعی‌اند سرمایه‌گذاری مالی زیربنایی آمریکا در این زمینه بدون هیچ‌گونه اعمال نفوذ بوده است ـ صورت می‌گیرد، باید جداً مورد تردید واقع شود. در میان حلقه‌های روشنفکری آمریکا و اروپای غربی، این زمینه‌ آماده وجود دارد که اقدامات آمریکا را صرفاً تمایل به توسعة عرصه‌ای آزاد و دموکراتیک برای عرضه‌های فرهنگی تلقی نمایند. این جمله که «ما به سادگی به افراد کمک کردیم تا آنچه را در هر صورت خواهند گفت بگویند» بهترین دفاع از عملکرد سیاست. اگر تأثیر سرمایه‌گذاریهای سیا آن باشد که حقیقت نادیده گرفته شود، آنگاه این استدلال صورت می‌گیرد، و اگر عملکرد آنها در نتیجه این اقدامات نامتعادل بوده است، باز هم استقلال آنها به عنوان متفکرین منتقد تحت تأثیر قرار نگرفته است.


اما اسناد رسمی مرتبط با جنگ سرد فرهنگی، این افسانه‌های بشردوستی را کلاً نفی می‌کند. افراد و نهادهایی که از یارانه‌های سیا برخوردار بودند، بایستی با عنوان بخشی از یک عملکرد وسیع اقناع‌سازی در یک جنگ تبلیغاتی، عمل می‌کردند. در این جنگ تبلیغاتی، تبلیغات یعنی «هرگونه تلاش سازمان‌یافته و یا حرکتی در جهت اشاعة اطلاعات و یا یک آموزة خاص، به واسطه اخبار، بحثهای تخصصی و یا هر گونه جذابیتی که برای تحت تأثیر قرار دادن تفکر یا عمل یک گروه خاص طراحی شده است

یکی از اجزای اصلی این تلاش، «تسلیحات روانی» بود. منظور از تسلیحات روانی، استفادة برنامه‌ریزی‌شدة یک ملت از تبلیغات و فعالیتهای غیر جنگی است که تبادل آراء و اطلاعات را به منظور تأثیر بر عقاید، رویکردها و اخلاق و رفتار گروههای خارجی، در جهتی مورد توجه قرار می‌دهد که اهداف ملی را تأمین نماید. علاوه بر این، «موثرترین نوع تبلیغات آن است که هدف مورد نظر را در جهت خواست شما حرکت دهد، اما او علت کار خود را عقاید شخصی خود بداند

بحث بر سر این تعاریف بی‌فایده است. این تعاریف از اسناد دولتی دیپلماسی فرهنگی پس از جنگ سرد استخراج شده‌اند.

واضح است که سیا به خاطر این تصور که پیشنهاد چاپلوسی اگر آشکارا مطرح شود رد خواهد گردید، سرمایه‌گذاری خود را استتار می‌کرد. کدام آزادی را می‌توان با این فریب و نیرنگ توسعه داد؟ به طور قطع، در شوروی هیچ‌گونه آزادی‌ای از سوی حکومت در دستور کار نبود و روشنفکرانی که به گولاگ فرستاده نشده بودند، مجبور به تأمین منافع دولت بودند. بدون شک، اعتراض به چنین عدم آزادی‌ای درست است، اما با چه وسیله‌ای؟‌ آیا هیچ توجیه واقعی‌ای برای این فرض که اصول دموکراسی غربی در دوره پس از جنگ سرد در اروپای غربی نباید بر مبنای روندهای داخلی مورد بازنگری قرار گیرد، وجود داشت؟ و آیا هیچ توجیهی برای رد این فرض که دموکراسی می‌تواند پیچیده‌تر از آنچه از سوی لیبرالیسم آمریکایی اعمال شده است باشد، وجود داشت؟ دخالت پنهانی در روند کلی رشد روشنفکری در یک کشور دیگر و نیز دخالت پنهانی در مباحث آزاد و انتقال بدون مانع عقاید، تا چه حد پذیرفتنی است؟ آیا این کار، ایجاد خطر به جای آزادی نیست؟ آیا این، نوعی عدم آزادی نیست که افراد در حالی‌که احساس آزادی عمل دارند ولی در واقع توسط نیروهایی که خود فرد هیچ کنترلی بر آنها ندارد، مجبور می‌شوند؟


شرکت سیا در جنگ فرهنگی، سؤالات ناراحت‌کنندة دیگری را نیز برمی‌انگیزد. آیا کمکهای مالی، روندی را که روشنفکران و عقاید آنها در آن پیشرفت می‌کرده است، قلب ماهیت کرده است؟ آیا این افراد به جای اینکه براساس لیاقتهای روشنفکری خود به جایگاهی دست یابند، از سوی سیا برای این جایگاه انتخاب شده‌اند؟ منظور آرتور کستلر، هنگامی که کنفرانسها و سمپوزیومهای روشنفکری را به نحو هجوآمیزی «مدار دانشگاهی دختران تلفنی بین‌المللی» نامید، چه بود؟ آیا با عضویت سیا در این کنگره فرهنگی، اعتبار و حیثیت آن تضمین و یا تقویت می‌شد؟ چه تعداد از نویسندگان و متفکرانی که اکنون طرفداران بین‌المللی پیدا کرده‌اند، در حقیقت تبلیغاتچیهای درجة دو و ناتوانی بوده‌اند که آثارشان محکوم به زیرزمینهای کتاب‌فروشیهای دست دوم بوده است؟

در سال 1966، یک سلسله مقالات در نیویورک تایمز به چاپ رسید که طیف وسیعی از فعالیتهای مخفی جامعة اطلاعاتی آمریکا را مطرح می‌کرد. با آشکار شدن تلاشهای آمریکا برای کودتا ـ که اغلب افتضاح شده بود ـ و ترورهای سیاسی، سیا به عنوان جانوری سرکش که در بوته‌زار بین‌المللی، افسار گسیخته است و به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، مطرح شد. در میانة این داستان پر رمز و راز، تأثربرانگیزتر از همه، شیوة نگاه دولت آمریکا به برهمنهای فرهنگی غرب برای وزن روشنفکری دادن به اعمال خود، بود.

این فرض که روشنفکران به جای موازین مستقل خویش، براساس دستورالعمل سیاستمداران آمریکایی عمل می‌کنند، منجر به تنفر می‌شد. اقتدار اخلاقی‌ای که در اوج جنگ سرد در اختیار روشنفکران بود، از میان رفت و کاذب جلوه کرد. با وقوع این تفرقه، اصل داستان نیز متلاشی شد و هر یک از نیروهای چپ و راست سعی کرد تا واقعیتهای مبهم این ماجرا را در جهت اهداف خود منحرف نماید. از عجایب روزگار اینکه، شرایطی که این افشاگریها را ممکن ساخت، به همراه اهمیت واقعی این حوادث، دست به دست هم داد تا آنها را گنگ و مبهم نماید.
آرچیبالد مک‌لیش11 می‌نویسد: «تاریخ مانند سالن کنسرتی است که بسیار بد ساخته شده است و شنیدن صدای موسیقی در آن ممکن نیست.» تلاش این کتاب بر آن است که این موسیقیها را ضبط کند. بنابراین انعکاسی متفاوت و زیر و بمی غیر از آنچه در همان زمان نواخته گردیده است، دارد. این کتاب مسئولانی را به دردسر می‌افکند که گورویدال12 در مورد آنها می‌گوید: «مسئولانی که از سوی همه احزاب، کاملاً مورد تأیید هستند و هر کدام هزاران روز برای ساختن هرمی از شواهد گمراه‌کننده فرصت داشته‌اند

هر تاریخی که بخواهد «حقایق مسلم و متفق علیه» را که ساختة آنهاست، زیر سؤال ببرد، باید برای اتهام آماده باشد. این تاریخ، به قدیسان و پهلوانان نمی‌پردازند. بلکه سعی می‌کند تا آنجا که می‌تواند به حقیقت نزدیک شود؛ و سعی در مشارکت در آنچه ماکس وبر «رازگشایی از جهان» نامید، دارد. کار این کتاب، رهایی بخشیدن حقیقت واقعی از حقایق ساختگی است، نه ایجاد تصاویری از حقیقت، که برای زمان حال مناسب باشد.

 

  نظرات ()
مطالب اخیر درخواست اوباما از ایران برای تحویل هواپیمای جاسوسی مضحک و خنده‌دار است ابراز ناخرسندی آیت‌الله سیستانی از انتساب کذب وصیت‌نامه به ایشان آفتاب امپراتوری انگلیس دهه‌ها پیش غروب کرده است/ پایان دوران طلایی آمریکایی‌ها حسن عباسی در همایش "من کلاهبردارم؛ پس هستم": حلقه ارتباط سران فتنه با پسر شاه معدوم کیست جهان به زودی شاهد امواج عظیم‌تر قیام مستضعفان آمریکا و اروپا خواهد بود گزارش تصویری فارس از حمله صهیونیست‌ها به مراسم تشییع شهید فلسطینی جک کین و مارک گرشت سردار سلیمانی را تهدید به ترور کرده اند حمله نیروهای عربستانی به جوانان بحرینی معترض در منامه اوباما: از ایران می خواهیم که هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را پس دهد
کلمات کلیدی وبلاگ 9 دی (۱) rq-170 (۳) آریوبرزن (۱) آزادی (۳) آزادی‌ و تسامح‌ (۱) آژانس (٢) آسیب شناسی (۱) آفریقا (۱) آمانو (۳) آمریکا (٤٤) آمریکایی (۱) آموزش زبان انگلیسی (۱) آیت الله سیستانی (۱) ابعاد (۱) اتحادیه عرب (۱) اجتماعی (۱) احمد متوسلیان (۱) اخبار ایران و جهان (۸) ارتش (۱) اروپا (۱) استاد مطهری (۱) استاد مطهری‌ (۱) استقلال (۱) استکبار (۱) استکبار ستیزی (۱) اسرائیل (٥) اسطوره‌های مقاومت (۱) اسلام (٤) اسلام‌هراسی (۱) اسلام ستیزی (۱) اسلام هراسی (۱) اسناد (۱) اسناد ایران (۱) اسناد سفارتخانه (۱) اصفهان (۱) اطلاع رسانی ملی (۱) اعتصاب (۱) اعراب (۱) افراد نفوذی (۱) افغانستان (٢) اقتصادی (۱) اقدام نامتقارن (۱) اقدامات (۱) الجزایر (۱) امام خامنه ای (۳) امپراتوری امریکا (۱) امپراطوری (۱) امپریالیسم (۱) امریکا (۱) امنیت ملی (۱) اندیشه (۱) اندیشه مطهر (۱) اندیشکده هوور (۱) انرژی هسته ای (٤) انژی اتمی (۱) انقلاب (۱) انقلاب اسلامی (۳) انقلاب اسلامی ایران (٢۳) انگلیس (٤) اهالی سیما (۱) اهداف (۱) اوباما (۱) اولویت اول (۱) اومانیسم‌ (۱) اکوادور (۱) ایدئولوژی (۱) ایران (٤۳) ایران هراسی (٢) ایرانه (۱) اینترنت (٢) بازی (۱) بازی‌های رایانه‌ای (۱) بانک (۱) بتل فیلد 3 (۱) بحران (۱) بحرین (٢) براندازی (٢) برنامه‌های نمایشی (۱) برنامه هسته ای ایران (۱) بریتانیا (۱) بسیج (٦) بسیج مستضعفین (۱) بورس (۱) بولدوزور (۱) بیانیه (۱) بیداری اسلامی (۳) بین الملل (٢) بین المللی (۱) پارلمانی (۱) پرپولیس (۱) پشت پرده (۱) پلیس (٢) پهپادهای اطلاعات (۱) پیروزی (۱) تبلیغات (۱) تجاوز (۱) تجزیه (۱) تحجر (۱) ترجمه و شرح خطبه فدک حضرت زهرا (س) (۱) ترس (۱) ترور (۳) تروریست (٢) تروریستی (۱) تروریسم (٤) تسلیحات (۱) تهاجم (۱) تهدید (۳) تهدید نرم (٥) تهدید نظامی (٢) تهران (۱) تونس (۱) تویتر (۱) جامعة‌ مدنی (۱) جامعة‌ مدنی‌ شرعی، (۱) جامعه اسلامی (۱) جامعه اسلامی‌ (۱) جامعه مدنی (۱) جریان رحمانی (۱) جریان شناسی (۱) جنایات (۱) جنایتکار (۱) جنسی (۱) جنگ (۱) جنگ نرم (۱۸) جنگ نرم، (۱) جهاد نرم (۱) جهان (۱) جهان اسلام (٢) جوانان (۱) جوزف نای (۱) چین (۱) حاصلخیز (۱) حسن رحیم‌پور (۱) حسن عباسی (٢) حسینیه امام خمینی (ره) (۱) حضرت زینب(س)؛ انقلابی پاسدار ارزشها (۱) حفظ (۱) حمله (٢) حمله‌ فرهنگی (۱) حمله به ایران (۱) حمله نظامی (٢) حکومت نرم (۱) خانواده (۱) خاورمیانه (۱) داخلی فتنه (۱) دانشجویان (٢) دانشمندان عراقی (۱) دفاع مقدس (۱) دموکراسی (٢) دموکراسی‌ (۱) دولت (۱) دکترین (۱) دیپلماسی عمومی (۱) دیدگاه امام خمینی (ره) (۱) دین ستیزی (۱) دینی (۱) رابطه (٢) رایانه ای (۱) ربوده شدن 4 دیپلمات ایرانی (۱) رجعت (۱) رحیم‌پور ازغدی (۱) رژیم صهیونیستی (٤) رسانه (۱) رسانه‌های اجتماعی (۱) رمان (۱) رهبر معظم انقلاب (۱) رهبر معظم انقلاب اسلامی (۱) رهبری (۱) روسیه (۱) ریاستی (۱) زن (٢) ساختار سیاسی (۱) سازمان‌‌های امنیتی‌ (۱) سایبر (۱) سپاه (۱) سپاه قدس (۳) ستاد مشترک ارتش (۱) سردار بصیر سپاه امام علی(ع)، الگویی برای سرداران س (۱) سردار جوانی (۱) سرمایه‌داری‌ سکولار (۱) سریال و فیلم (۱) سلطانیه (۱) سنجش (۱) سوریه (۱) سیا (٢) سیاست خارجی آمریکا (۱) سیاسی (٩) سید حسن نصرالله (۱) سیزده آبان (۱) سیزدهم آبان ماه (۱) سیستانی (۱) سینما گران (۱) شاخص‌های امام(ره) (۱) شاه معدوم (۱) شبکه‌های جاسوسی (۱) شجریان (۱) شخصیت‌سازی (۱) شخصیت‌سوزی (۱) شناسایی (۱) شهرداری یاسوج (۱) شورای حکام (٤) شورای هماهنگی (۱) شکست (٢) شیطانی (۱) صبر هوشمندانه (۱) صدا و سیما (۱) صداقت (۱) صدای آمریکا (۱) صفارهرندی: فتنه سال 88 جریانی شیطانی علیه جریان رح (۱) صهیونیزم (۱) صهیونیست (٢) صهیونیست‌ها (۱) صهیونیسم (٢) ضد‌ اصلاحات‌ (۱) ضد فرهنگی (۱) ضدایرانی (۱) طلحه و زبیر (۱) طومار (٢) ظلم (۱) عباسی (۱) عدالت (۱) عراق (۳) عرب (۱) عربستان (۱) عرفان (۱) عرفان انحرافی (۱) علامه فضل‌الله (۱) عملیات روانی (٧) عملیات روانی، (۱) غرب (٢) غزنین (۱) فتنه (٤) فراخوان مقاله (۱) فرانسه (۱) فرقه (۱) فرماند‌هان (۱) فرمانده سپاه (۱) فرماندهان سپاه (۱) فرهنگ و ارزش های آمریکایی (۱) فرهنگی اجتماعی (۱٥) فروپاشی (۱) فروپاشی شوروی (۱) فضای مجازی (٢) فلسطیین (۱) فیس بوک (۱) فیلم (۱) فیلم‌نامه‌نویس (۱) قاسم سلیمانی (٢) قدرت نرم (۱) قرآن (۱) قرائتهای گوناگون (۱) قطعنامه (٢) قهر (۱) قوه قضائیه (۱) گزارش (۱) گورباچف (۱) لبنان (۱) لیبرال (۱) لیبرالیسم (۱) لیبی (٢) ماهواره‌ای (۱) ماهواره ای (۱) مبارزه با استکبار (۱) مبانی (۱) مبانی‌ فلسفی‌ (۱) محاکمه و محکوم (۱) مذاکره (٤) مرجع (۱) مسابقه (۱) مسلمان (٢) مشت (۱) معنویت اسلامی (۱) معنویت گرایی (۱) مقالات (۸) مقام معظم رهبری (٥) مقاومت (۱) ملی گرایی (٢) مناره (۱) ناتوی فرهنگی (٢) نتانیاهو (۱) نظام اسلامی (٢) نظام جمهوری اسلامی ایران (۱) نظامی (۳) نقدی‌ (۱) نیروی هوایی (۱) هراس (۱) هسته ای (٦) هستی‌شناختی (۱) هنرمندان (٢) هواپیما (٦) واجبات (۱) واشنگتن (٢) وال‌استریت (۱) وال استریت (٢) وال اسریت (۱) والت‌دیزنی (۱) وبلاگ نویسی (۱) وحدت (۱) وصیت نامه (۱) ولایت مطلقه فقیه (۱) ولایتی (۱) کابالیسم (۱) کشته (۱) کنترل (۱) یاسوج (۱)
دوستان من قران فتیان تبیان بدایه گو جنگ نرم آفتاب جنوب ایثار فارسان آینده پژوهی بسیج اساتید ياران خراساني عمليات رواني رامين چرومي اندیشکده یقیین جهادگران مجازی دانلود آنتي ويروس بررسي استراتژيك شهيد حسين خنداني وبلاگ شخصي قائم زاده دبيرخانه ي دائمي جنگ نرم استان كهگيلويه و بويراحمد انجمن وبلاگ نویسان جوان وزارت علوم تحقیقات و فناوری شلچه پلي به سوي آسمان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج مركز تحقيقلت مجمع تشخيص نظام سایت مردم استان کهگیلویه و بویراحمد موسسه ی آینده پژوهی نقش اندیشه دست توانای معلمفچشم انداز آینده ی ما دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بويراحمد مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه اداره ي كل آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بويراحمد دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد سايت مردم استان كهگيلويه و بويراحمد مركز مطالعات راهبردي انقلاب اسلامي سپاه فتح استان کهگیلویه و وبویراحمد برنامه ریزی استراتژیک و‌آینده پژوهی اشراف اطلاعاتي بصيرت استراتژيك شهداي شهرستان گچساران اندیشکده ی روابط بین الملل حضرت بي بي حكيمه (س) حضرت بي بي حكيمه (س) مركز مطالعات استراتژيك آريا سازمان بسیج مشتضعفین شهيد خدامراد شرافتي دفتر امام خامنه ای شهداي گچساران دانشگاه یاسوج خبرگزاري فارس ياسوج دات كام رامين چرومي عمليات رواني اندیشه مطهر رهبران شيعه افسران جوان میثاق یاران جنگ نرم جهان نيوز بی ترمز سایه گرداب اخبار فناوری اطلاعات کلوب مدیران و متخصصان شبکه اجتماعی بهشت من