حسن   پورامیرآباد
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ حسن پورامیرآباد
آرشیو وبلاگ
      مرکز مطالعات و اطلاعات فرهنگ استراتژیک (فرهنگی، اجتماعی و سیاسی)
فرهنگ اسلامی نویسنده: حسن پورامیرآباد - ۱۳۸٧/۱٢/٢٤

        نظر ما به اقتصاد نیست مگر به طو ر آلت.نظر ما به فرهنگ اسلامی است که این فرهنگ اسلامی را از ما جدا کردند،وغرب در شرق آنطور نفوذ کرد که شرق خودش را باخت ومحتوای بسیار از جوانهای ما را گرفت.اما گمان می کنیم که باید تمام ملتها ودولت ها توجه خودشان را به این نقطه نظر منعطف کنن که این شکست روحی را از ملتها جدا کنند وگمان نکنن جوانهای ما که هرچه هست در غرب است ،خودشان چیزی ندارند.اما ققضیه تربیت یک ملت به این است که فرهنگ آن ملت فرهنگ صحیح  باشد.شما کوشش کنید که فرهنگ را فرهنگ مستقل اسلامی در ست کنید .ج.انهایی که در این فرهنگ تربیت می شوند همانهیی هستند که مقدرات کشور در دست آنهاست.اگر اینها درست بار بیایند همه خدمتگزار به مردم ،امین به بیت المال،وهمه اینها در تحت رهبری اسلام تحقق پیدا می کند. اگر یک ملتی فرهنگش این طور تربیت بشود این فرهنگ فرهنگ غنی اسلامی است ومملکت یک مملگت آرام ترقی خواهد بود. 5   


فرهنگ اسلامی

        نظر ما به اقتصاد نیست مگر به طو ر آلت.نظر ما به فرهنگ اسلامی است که این فرهنگ اسلامی را از ما جدا کردند،وغرب در شرق آنطور نفوذ کرد که شرق خودش را باخت ومحتوای بسیار از جوانهای ما را گرفت.اما گمان می کنیم که باید تمام ملتها ودولت ها توجه خودشان را به این نقطه نظر منعطف کنن که این شکست روحی را از ملتها جدا کنند وگمان نکنن جوانهای ما که هرچه هست در غرب است ،خودشان چیزی ندارند.اما ققضیه تربیت یک ملت به این است که فرهنگ آن ملت فرهنگ صحیح  باشد.شما کوشش کنید که فرهنگ را فرهنگ مستقل اسلامی در ست کنید .ج.انهایی که در این فرهنگ تربیت می شوند همانهیی هستند که مقدرات کشور در دست آنهاست.اگر اینها درست بار بیایند همه خدمتگزار به مردم ،امین به بیت المال،وهمه اینها در تحت رهبری اسلام تحقق پیدا می کند. اگر یک ملتی فرهنگش این طور تربیت بشود این فرهنگ فرهنگ غنی اسلامی است ومملکت یک مملگت آرام ترقی خواهد بود. 5           

         باید فرهنگ فرهنگ اسلامی باشد…….اگر ما موفق بشویم به اینکه فرهنگمان یک فرهنگ اسلامی بشود ،مدارسمان یک مدارس اسلامس بشود ،وآنوقت افرادی که از آن تحقق پیدا می کند وافرادی که تربیت می شوند در آن فرهنگ ودر آن مدارس آنسان هستند.  6

         احیای فرهنگ اسلامی ،به عنوان یکی از بنیادی ترین اهدافی که می تواند ضامن بقاء وتداوم حیات جامعه ایراینی باشد،موضوعی است که توجهی در خور وجامع را طلب می نماید.تحصیل این آرمان والا ،شناسایی ابزار وروشها وعناصر متفاوت ومنسب را به عنوان ضرورتی جدی وهمه جانبه مطرح می کند.با عنایت به ارزش واهمیت مفهومی به نام هویت ،می توان گفت که یکی از اساسی ترین عناصر تاثیر گذار  بر چگونگی  احیای فرهنگ اسلامی ،هویت فرهنگی جامعه است به این معنا که هرچه جامعه به سمت هویتی با مشخصه های اسلامی وایراین سیر نماید،امکان احیای فرهنگ اسلامی تقویت خواهد شد وبالعکس هرچه جامعه  با بحران هویت مواجه شده  وهویت دلخواه ومطلوب خویش را  در تطبیق با معیارهای بیگانه ود رتقابل با تاریخ خویش جستجو نماید،از احیاء وبروز تجلی فرهنگ اسلامی دور تر خواهد شد.

         اگرچه حیات فرد واجتماع در مقولات مادی ومعنوی قابل بررسی هستند ،لیکن توجه با این امر ضرورت دارد که جنبه معنوی حیات که نه تنها به اهداف جامعه بستگی تام دارد که تعیین کننده آرمانها  واهداف غایی حیات نیز هست،از اهمیتی  خاص معمولا مغفول برخور دار است.در جهت تقویت جنبه معنوی حیات جامعه، شناسایی ویژگیها  وموضوعات عدیده ای ضرورت دارد که با توجه به امور مرتبط با جامعه معاصرایرانی ،در این نوشتار به برخی از آنها اشار ه خواهد شد.طبیعی است که در جهت تبیین جامع موضوع ،توجه به بسیاری  مسائل از جمله  اهداف وآرمانهای جامعه وهمچنین روش مشی جامعه به سمت آنها نیاز مند توجه جدی  است  وزمینههای مرتبط با آنها  بهعنوان منشاآرمانها واصول حاکم بربرنامه  وارزشهای تنظیم کننده ارتباط وافعال انسانها ،در جهان بینی  وفرهنگ جامعه قابل پی جویی هستند. برای احیای فرهنگ اسلامی د رجامعه ایران چه ابزار  وروشهایی کار آیی دارند که بنا به عللی که خواهد آمد عامل هویت به عنوان ابزار ومعیار اصلی برگزیده شده  وسایر عوامل درارتباط با آن مورد بررسی قرار خواهند گرفت.به بیان دیگر می توان گفت که هر جامعه ای همانند یک فرد نیاز مند هویتی است که می خواهد با آن در جهان شناخته شود.همین هویت است که در صورت اتصاف به صفات مورد نظر تعالیم وفرهنگ اسلامی ایرانی در راه احیای فرهنگ اسلامی نقشی ارزنده وبسیار بنیادین ایفاء می نماید.          

         در چنین دنیای بی فرهنگ وسردمداران آلوده وشیطان صفت وشرارت آفرین ،نظامی قد برافراشت که مبتنی برفرهنگ اسلام بود .اسلامی که توانمدیهای الهی خود رادر انسان سازی وتمدن آفرینی ،نشان داده بود.اینک در عصر فرهنگ مادی ،این ندای اسلام است که انسانها را به هویت فطری والهی خویش می خواند وبطلان تئوریهای غربی را روشن وقطعی می سازد .این اسلام است که جوامع بشری ومسلمانان را به مردم سالاری دینی واحیاء ارزشهای انسانی واستقامت در برابرآلودگیها وزور گوئیهای شیاطین فرا می خواند.جمهوری اسلامی الگویی ارائه داد که نظام فکری وسیاسی لیبرال دمکراسی غرب را در چالشی عظیم قرار داد.از این رو کوشش کرد تا با زدودن فرهنگ معمول  وجایگزین کردن فرهنگ مکتوب ما(فرهنگ اسلامی) جامعه ای بسازد که درخور تمدن کهن اسلامی ایرانی باشد.در این گیر ودار وهجوم وحشیانه فرهنگ غربی به سوی کشورهای اسلامی بویژه ایران ،فرهنگ وتمدنی ماندگار خواهد بود که با توان وتکیه بر فرهنگ غنی پایه گذاری شده باشد واز شالوده واساس محکمی برخوردار باشد. در همین راستا کشور عزیز ایران واستان ما از هجمه های فرهنگی غربی بدور نبوده ونخواهد بود وتهدیدی جدی برسرراه فرهنگ وخرده فرهنگ های ما ازمدتها پیش سبز شده است هجومی که زعیم عالیقدر جهان اسلام از آن به عنوان شبیخون فرهنگی یاد نمودند. وبرای جدی گرفتن آن سالها پیش هشدار دادند.فرهنگ به مجموعه آداب ورسومی اطلاق می شود که مردم هر ایل تبار ،قوم وقبلیه در زندگی روز مره خود با آن دست وپنجه نرم می کنند  واگر با دستورات وقوانین اسلامی منطبق باشد فرهنگ اسلامی واگر منطبق نباشد فرهنگ غیر اسلامی است .

 

  نظرات ()
مطالب اخیر درخواست اوباما از ایران برای تحویل هواپیمای جاسوسی مضحک و خنده‌دار است ابراز ناخرسندی آیت‌الله سیستانی از انتساب کذب وصیت‌نامه به ایشان آفتاب امپراتوری انگلیس دهه‌ها پیش غروب کرده است/ پایان دوران طلایی آمریکایی‌ها حسن عباسی در همایش "من کلاهبردارم؛ پس هستم": حلقه ارتباط سران فتنه با پسر شاه معدوم کیست جهان به زودی شاهد امواج عظیم‌تر قیام مستضعفان آمریکا و اروپا خواهد بود گزارش تصویری فارس از حمله صهیونیست‌ها به مراسم تشییع شهید فلسطینی جک کین و مارک گرشت سردار سلیمانی را تهدید به ترور کرده اند حمله نیروهای عربستانی به جوانان بحرینی معترض در منامه اوباما: از ایران می خواهیم که هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را پس دهد
کلمات کلیدی وبلاگ 9 دی (۱) rq-170 (۳) آریوبرزن (۱) آزادی (۳) آزادی‌ و تسامح‌ (۱) آژانس (٢) آسیب شناسی (۱) آفریقا (۱) آمانو (۳) آمریکا (٤٤) آمریکایی (۱) آموزش زبان انگلیسی (۱) آیت الله سیستانی (۱) ابعاد (۱) اتحادیه عرب (۱) اجتماعی (۱) احمد متوسلیان (۱) اخبار ایران و جهان (۸) ارتش (۱) اروپا (۱) استاد مطهری (۱) استاد مطهری‌ (۱) استقلال (۱) استکبار (۱) استکبار ستیزی (۱) اسرائیل (٥) اسطوره‌های مقاومت (۱) اسلام (٤) اسلام‌هراسی (۱) اسلام ستیزی (۱) اسلام هراسی (۱) اسناد (۱) اسناد ایران (۱) اسناد سفارتخانه (۱) اصفهان (۱) اطلاع رسانی ملی (۱) اعتصاب (۱) اعراب (۱) افراد نفوذی (۱) افغانستان (٢) اقتصادی (۱) اقدام نامتقارن (۱) اقدامات (۱) الجزایر (۱) امام خامنه ای (۳) امپراتوری امریکا (۱) امپراطوری (۱) امپریالیسم (۱) امریکا (۱) امنیت ملی (۱) اندیشه (۱) اندیشه مطهر (۱) اندیشکده هوور (۱) انرژی هسته ای (٤) انژی اتمی (۱) انقلاب (۱) انقلاب اسلامی (۳) انقلاب اسلامی ایران (٢۳) انگلیس (٤) اهالی سیما (۱) اهداف (۱) اوباما (۱) اولویت اول (۱) اومانیسم‌ (۱) اکوادور (۱) ایدئولوژی (۱) ایران (٤۳) ایران هراسی (٢) ایرانه (۱) اینترنت (٢) بازی (۱) بازی‌های رایانه‌ای (۱) بانک (۱) بتل فیلد 3 (۱) بحران (۱) بحرین (٢) براندازی (٢) برنامه‌های نمایشی (۱) برنامه هسته ای ایران (۱) بریتانیا (۱) بسیج (٦) بسیج مستضعفین (۱) بورس (۱) بولدوزور (۱) بیانیه (۱) بیداری اسلامی (۳) بین الملل (٢) بین المللی (۱) پارلمانی (۱) پرپولیس (۱) پشت پرده (۱) پلیس (٢) پهپادهای اطلاعات (۱) پیروزی (۱) تبلیغات (۱) تجاوز (۱) تجزیه (۱) تحجر (۱) ترجمه و شرح خطبه فدک حضرت زهرا (س) (۱) ترس (۱) ترور (۳) تروریست (٢) تروریستی (۱) تروریسم (٤) تسلیحات (۱) تهاجم (۱) تهدید (۳) تهدید نرم (٥) تهدید نظامی (٢) تهران (۱) تونس (۱) تویتر (۱) جامعة‌ مدنی (۱) جامعة‌ مدنی‌ شرعی، (۱) جامعه اسلامی (۱) جامعه اسلامی‌ (۱) جامعه مدنی (۱) جریان رحمانی (۱) جریان شناسی (۱) جنایات (۱) جنایتکار (۱) جنسی (۱) جنگ (۱) جنگ نرم (۱۸) جنگ نرم، (۱) جهاد نرم (۱) جهان (۱) جهان اسلام (٢) جوانان (۱) جوزف نای (۱) چین (۱) حاصلخیز (۱) حسن رحیم‌پور (۱) حسن عباسی (٢) حسینیه امام خمینی (ره) (۱) حضرت زینب(س)؛ انقلابی پاسدار ارزشها (۱) حفظ (۱) حمله (٢) حمله‌ فرهنگی (۱) حمله به ایران (۱) حمله نظامی (٢) حکومت نرم (۱) خانواده (۱) خاورمیانه (۱) داخلی فتنه (۱) دانشجویان (٢) دانشمندان عراقی (۱) دفاع مقدس (۱) دموکراسی (٢) دموکراسی‌ (۱) دولت (۱) دکترین (۱) دیپلماسی عمومی (۱) دیدگاه امام خمینی (ره) (۱) دین ستیزی (۱) دینی (۱) رابطه (٢) رایانه ای (۱) ربوده شدن 4 دیپلمات ایرانی (۱) رجعت (۱) رحیم‌پور ازغدی (۱) رژیم صهیونیستی (٤) رسانه (۱) رسانه‌های اجتماعی (۱) رمان (۱) رهبر معظم انقلاب (۱) رهبر معظم انقلاب اسلامی (۱) رهبری (۱) روسیه (۱) ریاستی (۱) زن (٢) ساختار سیاسی (۱) سازمان‌‌های امنیتی‌ (۱) سایبر (۱) سپاه (۱) سپاه قدس (۳) ستاد مشترک ارتش (۱) سردار بصیر سپاه امام علی(ع)، الگویی برای سرداران س (۱) سردار جوانی (۱) سرمایه‌داری‌ سکولار (۱) سریال و فیلم (۱) سلطانیه (۱) سنجش (۱) سوریه (۱) سیا (٢) سیاست خارجی آمریکا (۱) سیاسی (٩) سید حسن نصرالله (۱) سیزده آبان (۱) سیزدهم آبان ماه (۱) سیستانی (۱) سینما گران (۱) شاخص‌های امام(ره) (۱) شاه معدوم (۱) شبکه‌های جاسوسی (۱) شجریان (۱) شخصیت‌سازی (۱) شخصیت‌سوزی (۱) شناسایی (۱) شهرداری یاسوج (۱) شورای حکام (٤) شورای هماهنگی (۱) شکست (٢) شیطانی (۱) صبر هوشمندانه (۱) صدا و سیما (۱) صداقت (۱) صدای آمریکا (۱) صفارهرندی: فتنه سال 88 جریانی شیطانی علیه جریان رح (۱) صهیونیزم (۱) صهیونیست (٢) صهیونیست‌ها (۱) صهیونیسم (٢) ضد‌ اصلاحات‌ (۱) ضد فرهنگی (۱) ضدایرانی (۱) طلحه و زبیر (۱) طومار (٢) ظلم (۱) عباسی (۱) عدالت (۱) عراق (۳) عرب (۱) عربستان (۱) عرفان (۱) عرفان انحرافی (۱) علامه فضل‌الله (۱) عملیات روانی (٧) عملیات روانی، (۱) غرب (٢) غزنین (۱) فتنه (٤) فراخوان مقاله (۱) فرانسه (۱) فرقه (۱) فرماند‌هان (۱) فرمانده سپاه (۱) فرماندهان سپاه (۱) فرهنگ و ارزش های آمریکایی (۱) فرهنگی اجتماعی (۱٥) فروپاشی (۱) فروپاشی شوروی (۱) فضای مجازی (٢) فلسطیین (۱) فیس بوک (۱) فیلم (۱) فیلم‌نامه‌نویس (۱) قاسم سلیمانی (٢) قدرت نرم (۱) قرآن (۱) قرائتهای گوناگون (۱) قطعنامه (٢) قهر (۱) قوه قضائیه (۱) گزارش (۱) گورباچف (۱) لبنان (۱) لیبرال (۱) لیبرالیسم (۱) لیبی (٢) ماهواره‌ای (۱) ماهواره ای (۱) مبارزه با استکبار (۱) مبانی (۱) مبانی‌ فلسفی‌ (۱) محاکمه و محکوم (۱) مذاکره (٤) مرجع (۱) مسابقه (۱) مسلمان (٢) مشت (۱) معنویت اسلامی (۱) معنویت گرایی (۱) مقالات (۸) مقام معظم رهبری (٥) مقاومت (۱) ملی گرایی (٢) مناره (۱) ناتوی فرهنگی (٢) نتانیاهو (۱) نظام اسلامی (٢) نظام جمهوری اسلامی ایران (۱) نظامی (۳) نقدی‌ (۱) نیروی هوایی (۱) هراس (۱) هسته ای (٦) هستی‌شناختی (۱) هنرمندان (٢) هواپیما (٦) واجبات (۱) واشنگتن (٢) وال‌استریت (۱) وال استریت (٢) وال اسریت (۱) والت‌دیزنی (۱) وبلاگ نویسی (۱) وحدت (۱) وصیت نامه (۱) ولایت مطلقه فقیه (۱) ولایتی (۱) کابالیسم (۱) کشته (۱) کنترل (۱) یاسوج (۱)
دوستان من قران فتیان تبیان بدایه گو جنگ نرم آفتاب جنوب ایثار فارسان آینده پژوهی بسیج اساتید ياران خراساني عمليات رواني رامين چرومي اندیشکده یقیین جهادگران مجازی دانلود آنتي ويروس بررسي استراتژيك شهيد حسين خنداني وبلاگ شخصي قائم زاده دبيرخانه ي دائمي جنگ نرم استان كهگيلويه و بويراحمد انجمن وبلاگ نویسان جوان وزارت علوم تحقیقات و فناوری شلچه پلي به سوي آسمان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج مركز تحقيقلت مجمع تشخيص نظام سایت مردم استان کهگیلویه و بویراحمد موسسه ی آینده پژوهی نقش اندیشه دست توانای معلمفچشم انداز آینده ی ما دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بويراحمد مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه اداره ي كل آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بويراحمد دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد سايت مردم استان كهگيلويه و بويراحمد مركز مطالعات راهبردي انقلاب اسلامي سپاه فتح استان کهگیلویه و وبویراحمد برنامه ریزی استراتژیک و‌آینده پژوهی اشراف اطلاعاتي بصيرت استراتژيك شهداي شهرستان گچساران اندیشکده ی روابط بین الملل حضرت بي بي حكيمه (س) حضرت بي بي حكيمه (س) مركز مطالعات استراتژيك آريا سازمان بسیج مشتضعفین شهيد خدامراد شرافتي دفتر امام خامنه ای شهداي گچساران دانشگاه یاسوج خبرگزاري فارس ياسوج دات كام رامين چرومي عمليات رواني اندیشه مطهر رهبران شيعه افسران جوان میثاق یاران جنگ نرم جهان نيوز بی ترمز سایه گرداب اخبار فناوری اطلاعات کلوب مدیران و متخصصان شبکه اجتماعی بهشت من